Waarom tekenden de ontwerpteams nog gaten in de overkapping?

De ontwerpteams van De Grote Verbinding en van Lantis (ex-BAM, verantwoordelijk voor de bouw van de Oosterweelverbinding) tekenden tunnels met gaten. Volgens de overkappingsintendant verplichten de Europese richtlijnen hen daartoe. De twee voornaamste argumenten zijn het explosief ADR-transport* op de Ring, en de brandveiligheid. Bij brand moet de rook zo snel mogelijk kunnen worden afgevoerd.

Volgens Ringland kunnen die bezwaren worden weggewerkt door een beter ontwerp, door het ADR-transport over het spoor en over het water te sturen, en door technische alternatieven voor de rookafvoer bij brand. Dankzij crowdfunding kon Ringland daarover in 2018 een studie laten maken die dat bevestigde.

*ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".