Heeft Lantis nu een bouwvergunning voor Oosterweel?

Lantis heeft in het voorjaar van 2020 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend, die in december 2020 is toegekend door de Vlaamse regering. Daar zijn nog intensieve onderhandelingen aan voorafgegaan met de burgerbewegingen. In het kader van het openbaar onderzoek dat volgde op de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag hebben de burgerbewegingen een positief standpunt ingenomen. Dat was mede ingegeven door de vaststelling dat de procedure ook voorziet in latere wijzigende vergunningen.

Na bijkomend studiewerk van Tractebel bereikten de burgerbewegingen in december 2018 met Lantis (toen nog ‘BAM’) en de andere partners rond de onderhandelingstafel een akkoord over een vereenvoudigd knooppunt ter hoogte van het Noordkasteel. Dat is nu gered, evenals de naastgelegen historische SAMGA-silo’s. 

Samgakerk

Bekijk in dit filmpje een toelichting bij het Oosterweelakkoord.

Positief standpunt

In het kader van het openbaar onderzoek dat volgt op de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag hebben de burgerbewegingen een positief standpunt ingenomen. Dat was mede ingegeven door de vaststelling dat de procedure ook voorziet in latere wijzigende vergunningen. Bij grote bouwwerken die vele jaren duren, zoals de Oosterweelverbinding, is het immers logisch dat er gaandeweg nog aanpassingen nodig zijn, rekening houdend met voortschrijdend inzicht. Lantis heeft zich daartoe geëngageerd.

De burgerbewegingen vragen bijvoorbeeld: Overkap de noordelijke Ring gelijktijdig met de Oosterweelwerken. Dat heeft vele voordelen, zowel voor de kostprijs, de timing als de hinder. Dat onderzoek door Lantis is in februari 2021 effectief toegezegd.