Wat is de Werkgemeenschap?

De Werkgemeenschap doet het beleidsvoorbereidend werk om het Toekomstverbond te realiseren. Het is tegelijkertijd denktank en klankbord bij de uitvoering van de projecten, en houdt ook het draagvlak in het oog. Binnen de Werkgemeenschap zijn verschillende ‘werkbanken’ actief: Oosterweelverbinding, Overkapping, Haventracé, Routeplan 2030, Zuidelijke Ring en Financiering. 

Elke werkbank beschikt over een eigen studiebudget, secretariaat, onderzoekers, analisten en ontwerpers, aangevuld door vertegenwoordigers van de administratie en de burgers. Dat werkmodel beoogt een hogere vorm van participatie dan de klassieke communicatie en inspraak. Het gaat om co-creatie (samen denken) en co-productie (samen maken).

 

Organogram van de Werkgemeenschap.