Waarom vindt Ringland burgerparticipatie belangrijk?

Antwerpen staat voor een diepgaande metamorfose. Door de verbinding van de stadsdelen binnen en buiten de Ring zal het uitzicht van de stad de komende 20 jaar ingrijpend veranderen. Zonder de medewerking en de steun van de burgers is een project van die omvang niet realiseerbaar. 

Op 15 maart 2017 sloten de overheid en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland het Toekomstverbond, om als partners samen te werken aan deze transformatie. De burgerbewegingen trekken mee aan de kar van de Werkgemeenschap, die de uitvoering van het Toekomstverbond opvolgt. 


Luc Huyse, socioloog en emeritus hoogleraar van de KU Leuven, schrijft daarover in Het Ringland Boek: ‘Je kan de bevolking niet vragen om aan de zijlijn te gaan staan. Want democratie is in wezen groepswerk, groepsgewijs meningen vormen, samen aan belangenverdediging doen.’