Kan ik Ringland uitnodigen voor een lezing?

Ringland biedt een zestal aangepast presentaties aan, afhankelijk van je interesse en je publiek. 

Je kan kiezen voor 

  • een algemene uitleg over Ringland 
  • een technische presentatie voor stedenbouwkundigen en architecten
  • een presentatie over burgerparticipatie binnen Ringland
  • een uitleg over Straatvinken en mobiliteit. 

Voor scholen hebben we twee presentaties 

  • met het ganzenbord ‘Gans de Ring’, dat leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair op een speelse manier doet nadenken over hun verplaatsingen in Antwerpen. 
  • over de jaarlijkse verkeerstelling van Straatvinken, met een lespakket voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs, of een powerpointpresentatie voor de tweede en derde graad secundair onderwijs.. 

Interesse? Neem contact op via info@ringland.be voor meer informatie of concrete afspraken.

Gewoonlijk vragen we geen vergoeding voor een lezing of een presentatie, maar suggereren we een fiscaal aftrekbare gift te doen. Die inkomsten gebruiken we voor de werking van onze burgerbeweging.