Moet niet eerst de A102 klaar zijn?

Ringland heeft er van meet af aan voor geijverd dat eerst werk gemaakt wordt van de A102. Dat is de nieuw aan te leggen tunnelverbinding tussen het rondpunt van Wommelgem en het knooppunt in Ekeren met de E19. De aanleg van de A102 kan veel zwaar verkeer dat niet in Antwerpen moet zijn van de Ring halen, waardoor ook de werken aan de Oosterweelverbinding met minder verkeershinder kunnen verlopen.

De A102 maakt deel uit van het Haventracé, dat nog verder loopt over de A12. De werkbank Haventracé organiseerde in 2019 een bevraging van alle stakeholders (gemeenten, burgergroepen, wijkcomités, diensten en administraties), maar het verdere overleg verloopt traag. De Vlaamse regering heeft in 2020 het ‘Complex Project Oostelijke Verbinding’ opgestart, dat ook andere aspecten bekijkt, zoals bv. de spoorontsluiting en het Albertkanaal. Helaas zal de A102 niet klaar zijn bij de start van de werken aan de Oosterweelverbinding.

Lees ook Wat is het Haventracé?

Het Toekomstverbond heeft o.m. betrekking op de Oosterweelverbinding, het Haventracé én de overkapping van de Antwerpse Ring.