Wat gebeurt er op de noordelijke Ring?

Op het traject van de noordelijke Ring wordt het viaduct van Merksem afgebroken en vervangen door een verdiepte Ring. Beide zijden van de Ring (Luchtbal en Merksem) worden verbonden door groene overkappingen. De oorspronkelijke plannen van de BAM zijn in overleg met de burgerbewegingen flink bijgestuurd, verdere wijzigingen zijn nog te verwachten.

Op 23 september 2021 is het contract getekend voor de werken aan de noordelijke Ring. Die behelzen onder meer de afbraak van het viaduct van Merksem, een van de afspraken uit het Toekomstverbond. Het viaduct wordt vervangen door een verdiepte Ring. Het aannemersconsortium ROCO (Rechteroever Compleet) bouwt ook de kanaaltunnels onder het Albertkanaal. In 2030 zijn die werken klaar en wordt de Oosterweelverbinding in gebruik genomen.

Bypass naast het viaduct

Om het viaduct te kunnen afbreken wordt eerst een ‘bypass’ gebouwd. De voorbereidende werkzaamheden voor die tijdelijke autoweg, parallel met het huidige viaduct, beginnen op 18 oktober 2021. Beide opritten richting Nederland in Merksem worden dan afgesloten. Pas in 2030 wordt dit verkeerscomplex, in een compleet nieuwe vorm, weer beschikbaar voor het verkeer.

‘We beseffen dat we quasi in de voor- of achtertuin van mensen zullen werken’, zei Luc Hellemans, CEO van Lantis, bij de ondertekening van het aannemerscontract. ‘Daarom mogen de voordelen van deze impactvolle werken niet enkel voelbaar zijn na de oplevering. Ook tijdens de werken maken we werk van een veilige omgeving voor de buurt, waar ruimte is voor groen. Een intense dialoog met de buurt moet ons toelaten om de vinger aan de pols te houden van de bezorgdheden en vragen die er leven. Het meest indrukwekkende bouwwerk van Vlaanderen moet tegelijkertijd de meest leefbare werf van Vlaanderen worden.’

De burgerbewegingen verwelkomen die aanpak van Lantis en zijn tevreden dat met de bouwheer intussen volop gesprekken lopen over tijdelijke maatregelen tijdens de werfperiode, gaande van geluidsschermen tot de aanleg van buurtgroen net buiten de werfzone.

Voor de bovenbouw is het ontwerp van de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn al volop aan de gang. Dat zijn zogenaamde leefbaarheidsprojectentransitieprojecten in afwachting van de leefbaarheidssprong van de volledige overkapping.  

Plannen verbeterd door burgerbewegingen 

De Ringland Academie heeft Lantis ervan kunnen overtuigen om het aantal rijstroken van de bypass te beperken tot 2x3, in plaats van de oorspronkelijk geplande 2x4. Voorts zullen de kokers van de kanaaltunnels, anders dan in de oorspronkelijke plannen van de BAM, naast elkaar liggen in plaats van gestapeld. Daardoor wordt de bouw goedkoper.

Met de burgerbewegingen is ook een akkoord bereikt om de ‘Verbindingsweg’ niet vlak achter de Ten Eekhovelei te leggen, maar aan de overkant van de Ring.

      Op aandringen van de burgerbewegingen bekijkt de werkbank Noordelijke Ring nu of dat hele traject al tijdens – en dus niet pas ná – de Oosterweelwerf overkapt kan worden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft Lantis eerder de opdracht gegeven die mogelijkheid te onderzoeken.

      Die werkbank bekijkt ook of er in het ontwerp nog aanpassingen nodig zijn voor de verkeers- en tunnelveiligheid en wat de gevolgen zijn voor o.a. de vergunningen en de financiering. Het toekomstige systeem van gescheiden verkeer op de zuidelijke Ring zal voorts een nieuwe aansluiting opleveren op de noordelijke Ring. Wellicht kan, uitgaande van de te realiseren ambitieuze modal split van 50% duurzame verplaatsingen tegen 2030, ook het aantal rijstroken ter hoogte van de Hollandse knoop nog beperkt worden.

      De burgerbewegingen zitten mee om de tafel in de werkbank Noordelijke Ring. Door het verdere overleg zal in de huidige vergunning voor de Oosterweelverbinding op termijn nog een aantal elementen (moeten) wijzigen. Dat is perfect mogelijk. (24.9.2021)