Wat gebeurt er op de noordelijke Ring?

Op het traject van de noordelijke Ring wordt het viaduct van Merksem afgebroken en vervangen door een verdiepte Ring. Beide zijden van de Ring (Luchtbal en Merksem) worden verbonden door groene overkappingen. De oorspronkelijke plannen van de BAM zijn in overleg met de burgerbewegingen flink bijgestuurd, verdere wijzigingen zijn nog te verwachten.

Op 23 september 2021 is het contract getekend voor de werken aan de noordelijke Ring. Die behelzen onder meer de afbraak van het viaduct van Merksem, een van de afspraken uit het Toekomstverbond. Het viaduct wordt vervangen door een verdiepte Ring. Het aannemersconsortium ROCO (Rechteroever Compleet) bouwt ook de kanaaltunnels onder het Albertkanaal. In 2030 zijn die werken klaar en wordt de Oosterweelverbinding in gebruik genomen.

Bypass naast het viaduct

Om het viaduct te kunnen afbreken wordt eerst een ‘bypass’ gebouwd. De voorbereidende werkzaamheden voor die tijdelijke autoweg, parallel met het huidige viaduct, begonnen in oktober 2021. Beide opritten richting Nederland in Merksem werden dan afgesloten. Pas in 2030 wordt dit verkeerscomplex, in een compleet nieuwe vorm, weer beschikbaar voor het verkeer. Met de eigenlijke bouw van de bypass wordt begonnen in februari 2024.

‘We beseffen dat we quasi in de voor- of achtertuin van mensen zullen werken’, zei Luc Hellemans, CEO van Lantis, bij de ondertekening van het aannemerscontract. ‘Daarom mogen de voordelen van deze impactvolle werken niet enkel voelbaar zijn na de oplevering. Ook tijdens de werken maken we werk van een veilige omgeving voor de buurt, waar ruimte is voor groen. Een intense dialoog met de buurt moet ons toelaten om de vinger aan de pols te houden van de bezorgdheden en vragen die er leven. Het meest indrukwekkende bouwwerk van Vlaanderen moet tegelijkertijd de meest leefbare werf van Vlaanderen worden.’

De burgerbewegingen uitten hun tevredenheid over de aanpak van Lantis, die voorziet in tijdelijke maatregelen tijdens de werfperiode, gaande van geluidsschermen tot de aanleg van buurtgroen net buiten de werfzone. Ook van de werfinrichting zelf verwachten de burgerbewegingen dat Lantis en de aannemers zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden veroorzaken. Groen mag enkel verdwijnen wanneer het echt niet anders kan en het verlies moet gecompenseerd worden.

Plannen verbeterd door burgerbewegingen 

De Ringland Academie heeft Lantis ervan kunnen overtuigen om het aantal rijstroken van de bypass te beperken tot 2x3, in plaats van de oorspronkelijk geplande 2x4. Voorts zullen de kokers van de kanaaltunnels, anders dan in de oorspronkelijke plannen van de BAM, naast elkaar liggen in plaats van gestapeld. Daardoor wordt de bouw goedkoper.

Met de burgerbewegingen is ook een akkoord bereikt om de ‘Verbindingsweg’ niet vlak achter de Ten Eekhovelei te leggen, maar aan de overkant van de Ring.

Op aandringen van de burgerbewegingen bekeek de werkbank Noordelijke Ring of het hele traject al tijdens – en dus niet pas ná – de Oosterweelwerf overkapt kan worden. In oktober 2022 stemde het politiek stuurcomité daarmee in: de vier noordelijke ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn en het Groen Hart tussen Luchtbal en Merksem worden tegelijk met de Oosterweelverbinding aangelegd tegen 2030.

(Update 31.12.2022)

      Op aandringen van de burgerbewegingen bekeek de werkbank Noordelijke Ring of het hele traject al tijdens – en dus niet pas ná – de Oosterweelwerf overkapt kan worden. In oktober 2022 stemde het politiek stuurcomité daarmee in: de vier noordelijke ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn en het Groen Hart tussen Luchtbal en Merksem worden tegelijk met de Oosterweelverbinding aangelegd tegen 2030.

      (Update 31.12.2022)