Doe de Modal Selfie

Hoe verplaats jij je? Grijp je automatisch naar je autosleutels? Zorro daagt je uit: kan je een stap vooruit zetten in je duurzame mobiliteit?

We gaan eerst wat tellen.

Probeer je de voorbije week eens voor de geest te halen. Hoe vaak nam je voor een verplaatsing de auto, de fiets, het openbaar vervoer of ging je te voet? 

We ontrafelen alles in drie soorten verplaatsingen: 

  1. Professioneel / school = werk, zaken, onderwijs, iemand naar school brengen
  2. Winkelen / diensten = dokter, gemeentehuis, bib, kerk, ...
  3. Vrije tijd = sport, cultuur, bezoek, horeca, vereniging, ...

Met een verplaatsing bedoelen we elke keer dat je de locatie waar je bent verlaat met een bepaalde bestemming. Een verplaatsing heen en terug rekenen we als twee verplaatsingen. Als je van de ene bestemming naar de andere stapt of rijdt, start er een nieuwe verplaatsing. Maar naast elkaar liggende winkels bezoeken is maar één verplaatsing. Een wandeling of een rondje fietsen in een lus zonder bepaalde bestemming rekenen we als één verplaatsing. Maar als je voor een wandeling eerst bijvoorbeeld per auto heen en weer naar het bos rijdt, komen we aan drie verplaatsingen.

Vul nu hieronder de tabel in. Er zijn geen beperkingen, als je een lijn invult komt er een blanco lijn bij!

In de berekening krijgt elke verplaatsing uit de auto-kolom een punt, die bij deelauto en combiverplaatsing met privéauto krijgen een half punt.