Nieuws

75.505 handtekeningen opgehaald

woensdag 8 maart 2017

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 8/3/2017
 
Op de 21ste Horta-avond van Ademloos en stRaten-generaal i.s.m. Ringland is de definitieve stand van het aantal handtekeningen voor een volksraadpleging over het BAM-tracé bekendgemaakt: 75.505! Dat is dus meer dan het vooropgezette doel van 75.000, wat ook al veel meer was dan wat wettelijk nodig was.

Voor de drie burgerorganisaties is het daarmee duidelijk dat de doorsnee-Antwerpenaar grote twijfels heeft bij de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé waarvoor de Vlaamse regering in 2014 geopteerd heeft. Als daarvoor bij de stad een bouwaanvraag wordt ingediend, overwegen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland een volksraadpleging aan te vragen. Stemgerechtigde Antwerpenaren (inwoners van alle districten van minstens 16 jaar oud) kunnen zich dan uitspreken over de vraag:  

Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen?

Verder overleg afwachten
Ondertussen zitten de burgerorganisaties, mede door de druk van een mogelijke volksraadpleging, wel aan de onderhandelingstafel met de overkappingsintendant en de overheid. Sinds kort ligt daar het denkspoor radicaal haventracé + Oosterweel light voor. Op de Horta-avond heeft de talrijk opgekomen achterban van de burgerorganisaties vanavond daarover uitleg gekregen.

Zolang de onderhandelingen de goede richting blijven uit gaan, zetten de burgerorganisaties daar voort op in. We hopen immers nog steeds een volksraadpleging te kunnen vermijden.   

Roma-avond
Ringland heeft inmiddels beslist zijn Roma-avond te verschuiven naar maandag 24 april. Tegen dan zijn de onderhandelingen verder opgeschoten - en wie weet ook afgerond. 

teller-share-75505