Enkele quotes van de persconferentie

donderdag 17 juni 2021

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal gaven op 17 juni een gezamenlijke persconferentie om hun standpunt in de PFOS-affaire toe te lichten. Lees hieronder enkel quotes van de sprekers Dirk Avonts (Ademloos), Peter Vermeulen (Ringland) en Manu Claeys (straten-generaal). 

• Als burgerbewegingen zoeken we naar de beste oplossingen voor de leefbaarheid en de gezondheid. De vervuilde PFOS-grond saneren door te verbranden? Daar heb je heel gespecialiseerde ovens voor nodig, die vaak maar een klein volume hebben. Die operatie zou een logistieke hel zijn en vooral heel erg duur. We moeten voorkomen dat de giftige stoffen verstuiven of in het grondwater sijpelen. Er worden nu al concentraties PFOS gemeten in het oppervlaktegrondwater. Gaan we wachten tot het ook in de diepste grondwateren sijpelt, waar we het niet meer in kaart kunnen brengen? De enige optie momenteel is de vervuilde grond opgraven en inkapselen, het liefst in klei, met een beschermende folie en een laag grond erover. De Oosterweelwerf stilleggen zou het enkel nog erger maken. Dan geef je PFOS de kans te verstuiven in de lucht of, erger nog, meer en dieper in het grondwater te sijpelen. Elk tijdverlies is een stap achteruit. (Dokter Dirk Avonts, Ademloos)

Dokter Dirk Avonts staat de VRT te woord.

• Het stilleggen van de werf zou betekenen dat men aannemers schadevergoedingen moet betalen die kunnen oplopen tot 200 miljoen euro. Met dat geld kan je beter vervuilde grond inkapselen en andere oplossingsgerichte investeringen uitvoeren. (Peter Vermeulen, Ringland)

• Als je tijdens een verbouwing opeens schimmel achter je muur vindt, ga je daar ook op inspelen en niet blindelings de originele plannen volgen. Het zou best kunnen dat het Oosterweeltraject er binnen tien jaar volledig anders zal uitzien dan nu voorzien. De milieunormen die telkens verstrengen, bevestigen bijvoorbeeld het voortschrijdend inzicht. (Manu Claeys, stRaten-generaal)

• Het is cruciaal dat het Toekomstverbond wordt voortgezet. De burgerbewegingen blijven ervoor gaan, zoals steeds kritisch maar evenzeer constructief. Want langs de zijlijn staan roepen zonder dat er op het terrein naar je geluisterd wordt, zijn ontelbaar veel stappen terug. Dan kan er niets meer gebeuren. De werkbanken zoals ze vandaag functioneren, zijn en blijven de beste garantie voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Natuurlijk is het essentieel dat het probleem van vandaag nóg meer op de voorgrond komt. Er zijn in het Oosterweeltraject al eerder problemen geweest met bodemvervuiling. Denk aan de Noorderdokken. Daar is men toen ook niet blind voor geweest en die zijn gesaneerd. Het is dat soort flexibiliteit dat we binnen het Toekomstverbond verwachten. (Peter Vermeulen, Ringland)

Peter Vermeulen staat ATV te woord.

• Een fabriek die vervuilt en overheden die daar veel te flexibel mee omgaan, en wij die het dan mogen gaan uitleggen: dat staat niet in verhouding. Anderzijds wisten we toen we het Toekomstakkoord aangingen, dat we altijd tussen de bevoegde instanties en onze soms vurige achterban zouden staan. Is dat soms moeilijk? Ja, maar dat is nu eenmaal hoe het werkt. We zijn destijds van activisme overgeschakeld op participatie. En terecht, we willen niet terug. (Dirk Avonts, Ademloos) 

• De beleidsmakers en overheidsdiensten mogen niet weer naast elkaar beginnen te werken zoals voordien in dit dossier. Een geïntegreerde aanpak tussen de administraties is een van de pijlers waar het Toekomstverbond op gericht is en waar wij nog steeds in geloven: een blijvend engagement voor de toekomst. (Manu Claeys, stRaten-generaal) 

Lees ook het persbericht

Lees ook de opiniebijdrage in De Morgen

Manu Claeys staat de VRT te woord.