Geslaagde twee editie Straatvinken

donderdag 16 mei 2019

(Persbericht Ringland Academie / Straatvinken)

 

Meer dan 2.500 burgers hebben zich aangemeld voor Straatvinken, het burgerwetenschapsonderzoek van de Ringland Academie i.s.m. de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven. Om 17 uur telden ze een uur lang het verkeer in vele straten van de provincie Antwerpen, het Waasland en de stadsregio Leuven. Online leverde dat alvast 417.550 kliks of verkeersbewegingen op. 56 gemeentebesturen riepen hun inwoners op om mee te doen met het onderzoek.

Hoeveel Straatvinken effectief geteld hebben, is nog niet exact bekend. Meer dan de helft van de ingeschrevenen telden online via de tel-tool op www.straatvinken.be. 417.550 keer werd zo een auto, fietser, voetganger, bus, step enzovoort aangevinkt. Er kon ook geteld worden met pen en papier. Hoeveel mensen dat gedaan hebben, zal de volgende dagen duidelijk worden wanneer ze hun telresultaat ingeven.

Straatvinken vond dit jaar voor de tweede keer plaats. Het project is door de Ringland Academie opgezet om na te gaan of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt. In het Toekomstverbond tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de overheid is immers afgesproken dat tegen 2030 nog maar de helft van het verkeer mag bestaan uit verplaatsingen met auto's of vrachtwagens. Ook in Leuven is met Roadmap 2050 en Regionet de modal shift naar duurzamer verkeer een belangrijk thema.  

Voor deze editie werd het telgebied in de regio Antwerpen uitgebreid tot de hele provincie en het Waasland. Het telgebied Leuven omvat ook Wijgmaal, Putkapel, Wilsele en Heverlee. De gemeentebesturen in de regio Antwerpen werd gevraagd via de eigen kanalen inwoners op te roepen om mee te tellen. Voor de gemeenten biedt het onderzoek waardevolle informatie die ze kunnen gebruiken in het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid. 56 gemeenten gingen op de oproep in.

Verkeersleefbaarheidsscore

Nieuw dit jaar is voorts dat de deelnemers na afloop ook een verkeersleefbaarheidsbevraging invullen. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore.

Straatvinknesten

Ondertussen loopt nog een langdurige controlemeting, onder de naam Straatvinknesten. Op 100 plaatsen staan bij burgers thuis webcams opgesteld die gedurende twee maanden, in mei en in oktober, tellingen doen op basis van beeldherkenning.

Conclusies op mobiliteitscongres

Op de infoavond van Ringland in De Roma, op maandag 20 mei, worden de eerste (voorzichtige) conclusies getrokken. De volledige resultaten worden verwacht tegen het najaar. Ze worden gepresenteerd op een mobiliteitscongres van Ringland, op 6 november in het kader van de Boekenbeurs.

Interesse vanuit de overheid voor opvolging modal shift

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, evenals de Vervoerregio Antwerpen o.l.v. Lantis (het vroegere BAM) tonen interesse om de Straatvinken-data te integreren in de officiële monitoring van de vereiste modal shift en de verkeersleefbaarheid. Dat betekent een mooie erkenning voor dit burgerwetenschapsinitiatief.

Burgerinitiatief met diverse partners

In Antwerpen mobiliseert Ringland kandidaat-tellers, in de Leuvense stadsregio is dat Straten Vol Leuven. De Universiteit Antwerpenen HIVA - KU Leuven staan in voor de wetenschappelijke begeleiding.
Argenta en Gazet van Antwerpen ondersteunen het project financieel, communicatief en inhoudelijk. Spaceden Datylon leveren logistieke ondersteuning. Voor Straatvinknesten wordt gebruikgemaakt van het webplatform van het citizen-science-initiatief TelraamBagaar ondersteunt mee de logistiek van die automatische verkeerstellingen. Voor de verkeersleefbaarheidsbevraging werkt HIVA - KU Leuven samen met Voices That Count.

Conclusies eerste editie 2018

De eerste editie van mei 2018 in de Vervoerregio Antwerpen en in Leuven toonde aan dat er tegen 2030 nog flink wat inspanningen nodig zijn om de burgers te doen kiezen voor alternatieven voor de auto. 70 procent van het getelde verkeer bestond toen uit auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, 30 procent waren voetgangers, fietsers, en bussen en trams.
Zowel in Leuven als in Antwerpen bleken er evenwel grote verschillen te zijn tussen de binnenstad binnen de Ring en de zones buiten de Ring. Terwijl in de binnenstad ongeveer 50 procent auto’s geteld werden, steeg dat aandeel in de rand fors naar meer dan 80 procent. In de Antwerpse districten buiten de Ring bestond het verkeer voor 67 procent uit auto’s, mede door de druk van het autoverkeer dat uit de rand komt. In Leuven scoorden de steenwegen in het algemeen laag qua duurzame vervoerswijzen. Bekijk hier de resultaten van Straatvinken 2018.