Goed nieuws: burgerbewegingen weldra mee aan het stuur

dinsdag 22 oktober 2019

Bron: Nieuwsbrief Ringland, 22/10/2018

De Antwerpse burgerbewegingen besturen binnenkort wellicht mee. Peter Vermeulen van Ringland zal deel uitmaken van een coördinatiecomité van de Werkgemeenschap en Manu Claeys van stRaten-generaal treedt toe tot de raad van bestuur van de BAM.

Dat nieuws moet nog bekrachtigd worden door de Vlaamse regering, maar het lekte  afgelopen zaterdag 20 oktober al uit in De Standaard. Dat artikel kan je hier integraal lezen. Graag geven we hieronder nog wat duiding.

Is dit goed nieuws?

Ja, we zijn tevreden. Voor de burgerbewegingen is dit een erkenning voor vele jaren hard werken. Het is ook een belangrijk signaal dat andere vormen van samenwerking ontstaan, dat gezocht wordt naar nieuwe wegen om het complexe dossier van de overkapping en Oosterweel samen verder vorm te geven, dat overheden zichzelf heruitvinden.

Zijn we verrast?

Niet echt. Ringland heeft er zelf op aangedrongen dat de burgerbewegingen vertegenwoordigd zouden zijn in de beslissingsstructuren. In het Toekomstverbond van 2017 is met de overheid afgesproken dat er een nieuwe samenwerkingsstructuur zou komen waarin de burgers medezeggenschap zouden krijgen. Dat zou gebeuren op diverse niveaus:

  • de vier werkbanken (Overkapping, Oosterweel, Haventracé en Routeplan)
  • de jury die de ontwerpteams selecteerde
  • de Werkgemeenschap: een samenwerkingsverband van alle betrokken besturen, overheidsadministraties, experts, participerende burgers en burgerbewegingen en andere relevante actoren. Die Werkgemeenschap zou onder leiding komen van een ‘tweede intendant’.

Worden die afspraken ondertussen nagekomen?

Ja. De burgerbewegingen zitten en zaten in de werkbanken en in de jury van de ontwerpteams. Ze maakten ondertussen ook deel uit van de jury voor de aanstelling van de nieuwe overkappingsintendant. Alexander D’Hooghe was de enige kandidaat en volgt zichzelf wellicht binnenkort op (zoals De Standaard ook aangeeft).

Wie gaat de Werkgemeenschap leiden?

Het denkspoor van de ‘tweede intendant’ heeft ondertussen een andere wending gekregen. Nu wordt meer gedacht over de oprichting van een ‘coördinatieteam’. Dat moet enerzijds de werkbanken coördineren en anderzijds de overheden (Vlaanderen, stad Antwerpen en de 32 andere gemeenten van de Vervoerregio) in hun samenwerking met alle betrokken actoren. De burgerbewegingen krijgen daarin een ‘structurele rol’. Daarvoor wordt Peter Vermeulen van Ringland naar voren geschoven.

Onophoudelijke onderhandelingen

Voor velen komen deze beslissingen wellicht toch als een verrassing. Velen vragen zich wellicht af: wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Dit is een van de resultaten van de onophoudelijke onderhandelingen waarmee we gestaag vooruit blijven gaan.

Meer participatie en co-creatie

Binnenkort zitten de burgerbewegingen dus wellicht ook ‘formeel’ mee aan het stuur: Peter Vermeulen in de Werkgemeenschap, Manu Claeys in de raad van bestuur van de BAM. Deze stap past mooi in onze visie op participatie en co-creatie. De burgerbewegingen kunnen er rechtstreeks mee op toezien dat burgers betrokken blijven bij de gewenste realisatie van de overkapping en dat er samenhang is tussen alle voorstellen voor de mobiliteit en de leefbaarheid. Tegelijk blijven onze twee voortrekkers volwaardig lid van de burgerbewegingen, elk met hun eigen autonomie.

Meer verantwoordelijkheid

De aanstellingen geven aan dat de burgerbewegingen au sérieux worden genomen. Omgekeerd nemen Manu en Peter meer verantwoordelijkheden op. Zij moeten de brug slaan tussen de burgerbewegingen (niet alleen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos, maar alle betrokken verenigingen van burgers in de regio) en de andere partners (overheden, administraties en andere stakeholders).

Achterban blijft nodig

Deze nieuwe fase is een hele uitdaging, die alleen maar positief kan uitdraaien als ze de steun krijgt van onze achterban. Ook daar willen we samen aan werken, door regelmatig informatie te verstrekken en te overleggen tijdens publieke momenten. Iedereen kan steeds tekst en uitleg vragen, en suggesties doen voor de verdere ontwikkeling van dit boeiende proces.

Denkdag op 10 november

Op zaterdagnamiddag 10 november organiseert Ringland opnieuw een ‘denkdag’ voor geëngageerde vrijwilligers, om de strategie voor de komende maanden uit te zetten. Wil je daarvoor nog een uitnodiging krijgen, meld je dan vandaag nog aan via deze link. Wil je af en toe gewoon meedraaien als vrijwilliger, geef je dan op via info@ringland.be.

Wij gaan ervoor!

Deze structurele erkenning als gesprekspartner is een nieuwe stap, maar doet niets af aan het inhoudelijk werk dat blijvend wordt geleverd door de burgerbewegingen. Over de plannen en de MER-procedure rond de Oosterweel-light, de concrete voorstellen voor het Routeplan 2030, de vragen rond de scheiding van het verkeer, de nieuwe knoop Zuid en nog zoveel meer zijn de discussies nog stevig aan de gang. Als autonome burgerbewegingen blijven we onze krachten bundelen om in de onderhandelingen stappen verder te geraken. Dat blijft nodig.
Wordt vervolgd, hopelijk met jouw steun