Nieuws

Nieuwjaarsbrief 2018

vrijdag 12 januari 2018
Beste Antwerpenaar,

Bij het begin van dit nieuwe jaar presenteren we je graag onze nieuwjaarsbrief. We zijn alvast fier op wat we in 2017 gerealiseerd hebben. Voor 2018 blijven we even gemotiveerd en zijn we hoopvol, met de nodige waakzaamheid.

 

nieuwjaarsbrief

We zijn fier dat de volledige overkapping een stap dichterbij kwam.
In 2017 sloten overheden en burgers het Toekomstverbond waarin we ons engageren om samen te werken voor de volledige overkapping van de Ring. Een grote stap vooruit.

 • Het verbond is de basis om onze gemeenschappelijke droom te realiserenmeer ruimte en groen, vlotter en veiliger verkeer, een leefbare en gezonde stad voor iedereen.
 • Dankzij dit verbond denkt vandaag heel Antwerpen  burgers, verenigingen, ambtenaren, politici en bedrijven  mee na over de overkapping.
 • Het verbond werd mogelijk mede dank zij jouw sympathie en actieve steun voor Ringland en je financiële inbreng voor de studies.

We werken gemotiveerd en voluit mee aan de realisatie.
Ringland zet alles op alles om jouw en onze droom waar te maken.

 • We werken in de Werkgemeenschap samen met de overheidsinstellingen.
 • We betrekken experts bij studies en bij onderhandelingen.
 • We blijven de burgers betrekken bij het hele proces.

De weg is lang en het werk is niet af. Maar elke nieuwe stap die we zetten, maakt de voorstellen logischer, goedkoper en beter. Twee nieuwe studies zijn daarbij cruciaal: een studie om de Oosterweelknoop te vereenvoudigen, en een studie om toch een oplossing te zoeken voor het probleem van de ‘gaten’ in de overkapping.

We zijn hoopvol dat het werk in 2018 echt begint.
Meer dan 20 jaar na de eerste plannen voor Oosterweel is het zover. In 2018 moeten de grote ambities werkelijkheid worden.

 • In 2018 gaat de schup effectief de grond in  voor een fel verbeterd ontwerp van de oorspronkelijke Oosterweel.
 • In 2018 werken de ontwerpbureaus hun plannen af en kan de eerste fase van de overkapping concreet uitgetekend worden.
 • In 2018 wordt het ‘Routeplan 2030’ verder uitgewerkt, met tal van maatregelen om de verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te stimuleren in de hele vervoersregio Antwerpen.

Maar, beste Antwerpenaar, Ringland blijft – ook in 2018 – waakzaam.

Vorig jaar lanceerde overkappingsintendant Alexander D’Hooghe de ontwerpopdracht ‘Over de Ring’. Sindsdien werken ontwerpers én burgers een jaar lang samen concrete ideeën uit voor de overkapping. We zijn nu halverwege dit proces en er zijn belangrijke stappen gezet. Maar er blijven essentiële uitdagingen.

 

Drie uitdagingen voor 2018

1. Ringland wil een vollédige overkapping, van de Kennedytunnel tot aan het knooppunt van de A12/E19 in Ekeren en de E313/E34 in Wommelgem. Die kan er enkel komen als

 • de Oosterweelverbinding in haar light-vorm gereserveerd wordt voor stedelijk verkeer,
 • er eenvoudige aansluitingen komen aan het Noordkasteel en aan het Sportpaleis,
 • het gescheiden verkeer doorloopt over de héle Ring,
 • er een oplossing komt voor het explosief ADR-transport (bv. een omleiding), zodat er geen ‘gaten’ hoeven te komen in de overkapping,
 • het terugverdienmodel voor de investering verder wordt uitgewerkt.

2. Ringland wil een meer ambitieuze modal split in en rond Antwerpen. Meer dan de 50/50 waarbij men dus kiest voor evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto.

 • Het Toekomstverbond wil naar 50/50: evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto. Ringland wil de lat hoger leggen: buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een verhouding 70/30 mogelijk én noodzakelijk is.
 • Ringland wil de modal shift helpen realiseren met een nieuw, wetenschappelijk burgeronderzoek. In het voorjaar lanceren we daartoe een nieuw citizen-scienceproject, naar het voorbeeld van het baanbrekende CurieuzeNeuzen.

3. Ringland blijft zich inzetten voor het maatschappelijk draagvlak. Zonder is een project van deze omvang niet mogelijk. Alle Ringlanders, Ringbouwers en burgers met een hart voor Antwerpen moeten nauw betrokken blijven blijven en mee het eindresultaat bepalen, tot en met de uiteindelijke keuzes voor de overkapping.

Bij deze drie uitdagingen horen ook drie uitnodigingen voor het nieuwe jaar.

 

Drie uitnodigingen voor 2018

1. Blijf Ringland steunen, kom naar ons verjaardagsfeest in februari, lees onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook. En blijf ons financieel steunen voor de extra studies die nodig zijn - de beste garantie voor de volledige overkapping.

2. Word Ringland-wetenschapper. We nodigen je uit om in het voorjaar mee te doen met ons nieuw citizen-scienceproject. Dit onderzoek door burgers brengt de evolutie van de modal split in kaart, ook in jouw straat of buurt. Als ook jij mee telt, krijgen we een goed beeld van het verkeer in en om Antwerpen.

Laat je stem horen.

 • Informeer je. Volg ons op Ringland.be, volg de ontwerpteams via de website Over de Ring, kom naar onze infomomenten.
 • Werk mee als Ringbouwer aan het ontwerp van de overkapping, en evalueer in het voorjaar mee de voorstellen. Ringland organiseert halfweg het proces van ‘Over de Ring’ op woensdagavond 7 februari een nieuwe masterclass (uitnodiging volgt). We blikken terug op de eerste fase van de overkapping en gaan samen op zoek hoe we de resterende hindernissen kunnen wegwerken.
 • Stem in oktober 2018 op politici die aandacht hebben voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad.

Laat 2018 het begin zijn van een volgehouden realisatie. We kijken nu al uit naar onze nieuwjaarsbrief van 2028. Want tegen dan hopen we dat de hele overkapping een feit zal zijn.

Ondertussen heffen we alvast het glas op het nieuwe jaar!

Beste groeten,
Ringland

P.S. Is het glas half vol of half leeg? Lees hier hoe Ringland kijkt naar de huidige stand van zaken.