Radicaal haventracé heeft potentieel, nu nog Oosterweel zélf bestuderen

maandag 27 februari 2017

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 27/2/2017

De drie burgerorganisaties Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben kennisgenomen van de doorrekening van het ‘radicaal haventracé’ (RHT). Het interessante cijfermateriaal toont aan dat het RHT veel doorgaand verkeer wegtrekt van de geplande derde Scheldekruising. In die zin heeft het RHT potentieel omdat het tegemoet komt aan de vraag van de burgerorganisaties om het verkeer weg te houden van de stad. Uiteraard zullen op dat tracé wel enkele bottlenecks (Tijsmanstunnel, Beverentunnel,...) moeten worden aangepakt.

Wat uit het eerste cijfermateriaal nog niet naar voren komt, zijn de consequenties voor de geplande Oosterweelverbinding zélf. De burgerorganisaties hebben vorige week voorgesteld de noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding te schrappen. Die wordt volgens hen met een RHT voor doorgaand verkeer overbodig. ‘Oosterweel light’ wordt dan een zuivere stadsringweg. Dat denkspoor is bovendien veel goedkoper, heeft minder impact op de ruimte en maakt de volledige overkapping mogelijk.

Ook dat scenario moet net zoals de consequenties van het RHT verder doorgerekend worden.

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal wensen hun waardering uit te drukken voor de snelheid waarmee de bevoegde diensten de doorrekening van het RHT hebben uitgevoerd. Dat het evenwel niet mogelijk was het door de burgerorganisaties voorgestelde Haventracé door te rekenen, blijft moeilijk om te aanvaarden. Een correcte vergelijking en beoordeling van de alternatieven blijft daardoor onmogelijk.