Nieuws

Ringland lanceert crowdfunding voor studies over knelpunten overkapping

vrijdag 16 februari 2018

Persbericht 16/2/2018

De burgerbeweging Ringland, die deze week haar vierde verjaardag viert, lanceert een nieuwe crowdfunding ter financiering van twee extra studies. Die moeten dringende oplossingen aandragen voor twee knelpunten voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Met de bijkomende expertise wil Ringland het Toekomstverbond ondersteunen.

Met de ondertekening van het Toekomstverbond in maart 2017 engageerden de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen zich om de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring en de mobiliteit in de hele regio rond Antwerpen op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Alle ondertekenaars beseffen dat de tijd meer dan ooit dringt: het fileleed, de gezondheidsschade en het gebrek aan leefbaarheid verdragen geen verder uitstel. Ringland draagt bij aan oplossingen voor knelpunten om ten volle tegemoet te komen aan de ambities van het Toekomstverbond.

Twee knelpunten

Twee aspecten vragen om een dringend antwoord:
1. De logische en veilige aansluiting van de Oosterweel-light (stedelijke ringweg) op de noordelijke Ring.
2. De technische en veiligheidsvereisten bij het huidige statuut van de Antwerpse Ring als schakel in het Europese wegennet (TEN-T) en als route voor explosief transport (ADR).

Ringland vindt een volledige overkapping, zonder gaten, essentieel in het verhogen van de leefkwaliteit. Daarom begrijpt Ringland de onrust bij de burgers over de geplande gaten van 150 meter om de 2 km, die de verhoopte gezondheidswinst bij de overkapping opnieuw deels teniet zouden doen.

Twee studies als bijdrage tot oplossing

Ringland wil, als partner van het Toekomstverbond en samen met de andere burgerbewegingen, op korte termijn bijdragen aan oplossingen voor die knelpunten. Daarom zet Ringland extra (externe) expertise in.

Ringland heeft aan studiebureau Stramien en ir Luc Van Remortel, respectievelijk studiebureau Traject gevraagd
1. een helder concept uit te tekenen voor Oosterweel-light;
2. een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve trajecten voor het gevaarlijk transport. Het Toekomstverbond stelt dat de Ring een stedelijke ringweg wordt. Past een stedelijke ringweg nog in het TEN-T-netwerk?

Want
1. Oosterweel-light = overkapping, ook aan het Sportpaleis  + redding Noordkasteel
2. Ring zonder gevaarlijk transport = overkapping zonder gaten

Crowdfunding bij burgers: 40.000 euro tegen half april

Ringland verzamelt voor deze twee studies de nodige fondsen en doet daarbij opnieuw een beroep op burgers. Via crowdfunding hoopt Ringland tegen half april 40.000 euro op te halen. Daarvoor doet Ringland een oproep via zijn nieuwsbrief en Facebook-pagina en bussen vrijwilligers in maart massaal flyers in de wijken die het meest baat zullen hebben bij alternatieve oplossingen.

Giften voor deze studies zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Overschrijven kan daarvoor via de website van Ringland op de rekening van de Koning Boudewijnstichting (rek.nr. BE10 0000 0000 0404 met vermelding van de code ***017/1590/00007***).

Verjaardagsfeest voor 4 jaar Ringland

De crowdfunding wordt gelanceerd aan de vooravond van het feest voor de vierde verjaardag van Ringland.

Sinds de oprichting op 14 februari 2014, de dag van het ‘Valentijnsakkoord’, is Ringland uitgegroeid tot een actieve en breed gedragen burgerbeweging die ook weegt op het beleid. Zie: de ondertekening van het Toekomstverbond, de participatie in de Werkgemeenschap, het covoorzitterschap van de werktafels, enzovoort.

Ringland is daar best trots op en wil dat ook vieren met zijn brede achterban. Op zaterdag 17 februari van 14 tot 17 uur vindt op de Groenplaats in Antwerpen een verjaardagsfeest plaats. Voor die gelegenheid zijn met de steun van Gazet van Antwerpen 100.000 borden van ‘Gans de Ring’ gedrukt. Dit gezelschapsspel van Ringland wordt gratis uitgedeeld.   

Gans de Ring op school

Na het verjaardagsfeest trekken vrijwilligers van Ringland met ‘Gans de Ring’ naar de scholen. Met het gezelschapsspel krijgen kinderen spelenderwijs inzicht in ons verplaatsingsgedrag en de mobiliteitsproblemen in en rond de stad. Zo zien ze ook de noodzaak van een ‘modal shift’ naar minder autoverkeer. Zonder ‘mental shift’ zal dat niet lukken.
Ringland heeft naast het spel een lespakket samengesteld dat zich richt tot het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs en het eerste en tweede jaar van het middelbaar. Via de kinderen, die het spelbord mee naar huis krijgen, worden ook de ouders bereikt. Leerkrachten en ouders die interesse hebben voor ‘Gans de Ring op school’, kunnen mailen naar speelmee@ringland.be.

Meer nieuws