Nieuws

Ringland zat niet stil in de hete zomer

donderdag 19 september 2019

De zomervakantie van 2019 was heet. Maar Ringland is niet bij de pakken blijven zitten.

Een overzicht van onze activiteiten: 

  • Mee onder impuls van Ringland is het ontwerp van de verkeersknoop aan de Groenendaallaan in Merksem, waar de Oosterweelverbinding aansluit op de noordelijke Ring, verbeterd. Daarnaast is met Lantis (ex-BAM) én de buurtbewoners (’t Schijnverbond, Damcomité,...) intensief overleg opgestart om de verkeersknoop aan Schijnpoort te verbeteren. Ringland begeleidt mee de gesprekken en onze experts zitten mee aan de tekentafel. De cocreatie waar we al lang op aandringen, krijgt eindelijk vorm.

  • Onder leiding van Peter Vermeulen van Ringland en intendant Alexander D’Hooghe is de langverwachte studie van de zuidelijke Ring opgestart. Die studie is belangrijk omdat ze grote thema’s samenbrengt: maximale overkapping, aansluiting op de tunnels van de Oosterweelverbinding, aantal rijstroken in functie van een modal shift naar duurzamer verkeer, leefbaarheidsprojecten, luchtkwaliteit, ecologie, geluid en zelfs de energie- en waterhuishouding van de stad.

  • We herinnerden de regeringsonderhandelaars aan ons memorandum  en hun verkiezingbeloftes voor de overkapping. Met dit filmpje stuurden we een wake-upcall uit. Verspreid het mee en maak Ringland waar!

  • Onze experts becommentarieerden het lopende milieueffectenrapport(MER) voor de Oosterweelverbinding en het Routeplan 2030 met maatregelen voor de modal shift naar duurzamer verkeer. ‘Samengevat kunnen we zeggen dat er voor beide nog veel werk aan de winkel is', aldus een expert van de Ringland Academie.

  • Samen met veel vrijwilligers bereiden we onze deelname aan de Boekenbeurs voor. We zijn in dat kader ook een van de organisatoren van een groots mobiliteitscongres. Wil ook jij meewerken als nieuwe vrijwilliger? Stuur een mailtje naar info@ringland.be.

Bron: Nieuwsbrief 19/9/2019