Ringlanders bereid tot actie indien nodig

donderdag 19 november 2020

Na de recente online Roma-avond peilden we bij de deelnemers naar het draagvlak voor Ringland. Daaruit bleek dat jullie ons nog steeds voluit steunen en menen dat ook jullie vrienden en buren dat doen. 

Voorts gaven jullie aan vertrouwen te hebben dat Ringland het dossier van de overkapping blijft opvolgen en dat ook de partners van het Toekomstverbond dat akkoord verder blijven uitvoeren. Tegelijk blijkt er nog steeds bereidheid tot actie, mocht dat nodig zijn.

Deze resultaten doen ons veel plezier. Tegelijk weten de overheden en Lantis nu ook dat het opgebouwde vertrouwen niet onvoorwaardelijk is.

 

Grafieken draagvlak