Teken het verzoekschrift van de Modal Shift Coalitie

donderdag 19 oktober 2023

Er is een plan van aanpak om het openbaar vervoer in de regio Antwerpen te verbeteren, zo bleek tijdens de Voortgangsrapportage over de Oosterweelverbinding. Alleen ontbreekt nog steeds een concreet budget en een timing. Na de mooie woorden dringt de Modal Shift Coalitie aan op daden. Ze wil ook zelf naar het parlement. Dat kan, als ook jij daarvoor het verzoekschrift tekent.

Samen met andere vertegenwoordigers van de Modal Shift Coalitie woonde Ringland op donderdag 19 oktober in de commissie Mobiliteit de Voortgangsrapportage over de Oosterweelverbinding bij. Die focuste deze keer op de modal shift naar duurzamer verkeer, een essentiële pijler van het Toekomstverbond.

Het goede nieuws is dat gewerkt wordt aan meer samenwerking op alle niveaus en aan een plan van aanpak voor de verbetering van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Naast plannen voor een voorstadsnet per trein liggen ook vier concrete tramprojecten op tafel: corridors naar het oosten (Bisschoppenhoflaan), het zuiden (naar het UZA) en het westen (Emiel Vloorsstraat), en een Districtenlijn-Noord en -Zuid (HOV-bus).

Wat evenwel nog ontbreekt, is een concreet budget en een timing voor al die projecten en dat op de korte termijn. Na de mooie woorden en voorstellen van minister Lydia Peeters en Lantis verwacht de Modal Shift Coalitie nu concrete daden.

Intussen stelde de Modal Shift Coalitie een 'receptenboek' samen met voorstellen voor leefbare buurten. De Coalitie wil die gaan toelichten in het Vlaams Parlement. Daarvoor heeft ze 15.000 handtekeningen nodig.