Werken op rechteroever van start: dankzij burgerbewegingen meer inzet op modal shift

donderdag 14 oktober 2021
Bron: Persbericht Ringland, Ademloos en stRaten-generaal 

De tijdelijke ‘bypass’ naast het viaduct van Merksem zal uit slechts 2x3 rijstroken bestaan in plaats van de oorspronkelijk geplande 2x4. Die beslissing, sterk bepleit door de Antwerpse burgerbewegingen, is belangrijk met het oog op de noodzakelijke modal shift. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zijn voorts hoopvol over de zopas opgestarte werkbank Financiering en vooral over de werkbank Noordelijke Ring, die de consequenties van een volledige overkapping bestudeert.

Volgende week maandag beginnen op de noordelijke Ring, tussen de knoop Oost en het Albertkanaal, de voorbereidende werkzaamheden voor de ‘bypass’, een tijdelijke autoweg parallel met het viaduct van Merksem. Die bypass moet het verkeer opvangen tijdens de Oosterweelwerf, vanaf de afbraak van het huidige viaduct tot en met de verdiepte aanleg van de noordelijke Ring. Mede onder impuls van de burgerbewegingen is uiteindelijk beslist dat tijdens de werken toch wordt voorzien in slechts 2x3 rijstroken, in plaats van de eerder geplande 2x4 rijstroken.

De burgerbewegingen zijn zeer tevreden over die beslissing omdat de beperking van de capaciteit alvast een grotere stimulans zal betekenen voor de noodzakelijke modal shift (meer verkeer te voet, per fiets of met het openbaar vervoer). Manu Claeys van stRaten-generaal: ‘Hier schuilt dubbele winst: een tijdelijke bypass van 2x3 is goedkoper dan 2x4 én moedigt de overheden aan om met het uitgespaarde geld alvast een tandje bij te steken in het aanbieden van volwaardige vervoersalternatieven, zodat ook geen verhoogde druk op het onderliggende wegennet ontstaat.’

In het kader van de werken op de noordelijke Ring is het voorts nog van belang dat er met bouwheer Lantis volop gesprekken lopen over tijdelijke maatregelen tijdens de werfperiode, gaande van geluidsschermen tot de aanleg van buurtgroen net buiten de werfzone.

Werkbank Noordelijke Ring:
samen met de burgerbewegingen naar een volledige overkapping

Onder impuls en covoorzitterschap van de burgerbewegingen is deze week, na een aanloop in het voorjaar, ook de werkbank Noordelijke Ring definitief van start gegaan. Samen met Lantis, de stedelijke en Vlaamse administraties en het team van de intendant wegen de burgerbewegingen, lokale actiegroepen en individuele burgers de volgende maanden in intensieve werksessies de consequenties af van een volledig overkapte noordelijke Ring.

De werkbank gaat na wat het verschil is in kostprijs, procedures, timing en impact wanneer de hele overkapping (onder meer aan Ringpark Het Schijn, Dam en het Groen Hart tussen Merksem en Luchtbal, met wegwerking van de resterende gaten) meteen mee gerealiseerd wordt tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding. De einddatum zou in dat geval 2030 zijn in plaats van jaren later. Dirk Avonts van Ademloos: ‘Voor tienduizenden Antwerpenaars zou de leefkwaliteit dan op veel kortere termijn flink verbeteren: meer groen, betere lucht en minder geluidsoverlast.’

Ook werkbank Financiering van start

Nog goed nieuws is dat ook de werkbank Financiering vorige week definitief van wal gestoken is. Die heeft de ambitie om tegen het einde van deze legislatuur voor de Vlaamse regering een gefundeerd advies op te bouwen dat aangeeft hoe het hele Toekomstverbond gerealiseerd (gefinancierd) kan worden. Het onderzoek, dat loopt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, zoomt daarvoor niet alleen in op de klassieke financiering maar ook op alternatieve systemen. Op basis van een grondige maatschappelijke kosten-batenanalyse wil de werkbank ook aantonen hoe het Toekomstverbond tegen 2035 (de vooropgestelde termijn van het akkoord) de gezonde en leefbare stad van de 21ste eeuw mee vorm kan geven, met meer groen en minder vervuilde lucht of geluidsoverlast.

Vijf jaar Toekomstverbond in het vizier

Vandaag vindt in het Vlaams Parlement de voortgangsrapportage Oosterweel plaats. De volgende is gepland voor februari-maart 2022. Dat is aardig in de buurt van 15 maart, de vijfde verjaardag van het Toekomstverbond. Voor alle partners een datum om nu al naar uit te kijken. Tegen dan moeten immers grote stappen gezet worden: zowel in de besluitvorming rond de volledige overkapping van de noordelijk Ring, parallel met de Oosterweelwerken, als rond de uitvoering van alle andere afspraken uit het Toekomstverbond, zoals de modal shift en het Haventracé.

De burgerbewegingen zijn ervan overtuigd dat de globale afwegingen van de volgende maanden alleen kunnen uitdraaien in het voordeel van de afgesproken volledige overkapping. Peter Vermeulen van Ringland: ‘Twee opeenvolgende werven zijn altijd duurder dan één. Bovendien zullen de snellere baten van meer groen en gezondheid doorslaggevend zijn. Vergelijk het met de klimaatproblematiek: noodzakelijke investeringen uitstellen leidt alleen tot een verhoging van het kostenplaatje. Het volledig overkappen van de noordelijke Ring moet nú gebeuren!’