Nieuws

Zorro gaat voort met vijf nieuwe werkgroepen

zaterdag 27 maart 2021

Team Vervoerregio en De Lijn hebben het Zorro-rapport en Routeplan 2030 naast elkaar gelegd. Burgerplatform Zorro gaat in zijn vijf nieuwe werkgroepen verder aan de slag met de bevindingen.

  • Team Vervoerregio is erg tevreden over de Modal Selfie, de Zorro-tool die elke burger helpt bij haar of zijn persoonlijke modal shift. Het Team ziet daarin een potentiële gamechanger. De nieuwe Zorro-werkgroep ‘Modal Shift promoten’ werkt de strategie om de Modal Selfie aan de man te brengen verder uit.
  • De Vervoerregio is gecharmeerd van de Zorro-voorstellen over tangentiële fietsroutes. Nu lopen de meeste routes naar Antwerpen-stad. De nieuwe Zorro-werkgroep Tangentiële Fietsroutes gaat nu focussen op de wegen in verschillende concentrische cirkels rond de stad.
  • Het Zorro-recept voor autoluwe buurten of mobiliteitskamers krijgt veel bijval. Ook de oproep Leefbuurten van Fietsberaad en Team Vlaams Bouwmeester gaat in die richting. De nieuwe Zorro-werkgroep Autoluwe Buurten gaat het idee verder uitwerken.
  • Het openbaar vervoer is een complexer verhaal. De Zorro-voorstellen voor tangentiële buslijnen vond men sterk. De denksporen rond tramverlengingen die niet in het Routeplan 2030 staan, worden echter niet verder meegenomen. De nieuwe Zorro-werkgroep Openbaar Vervoer in de Zuidoostrand bekijkt wat er mogelijk is.
  • De Vervoerregio heeft intussen ook de plannen voor het ‘vervoer op maat’ concreter gemaakt. De nieuwe Zorro-werkgroep Vervoersarmoede en Toegankelijkheid gaat zich daarin verdiepen.

Wil je nog aansluiten bij een of meer van de vijf nieuwe werkgroepen? Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar zorro@ringland.be

Routeplan samen vooruit 2030