Nieuws

Zorro: 'Stop met de afbraak van De Lijn'

woensdag 9 februari 2022
Tram 15.

Burgerplatform Zorro wijst het nieuwe plan voor het Antwerpse tramnet af. Tram 7 kan dan wel gered zijn, het afschaffen van tram 15 zou een forse achteruitgang betekenen voor de bereikbaarheid van en vanuit de zuidoostrand. De vrijwilligers van Zorro schreven een open brief aan Koen Kennis en Simon Neyt van de Vervoerregio en An Schoubs en Stefan Van den Abbeele van De Lijn.

Aan Vervoerregio Antwerpen en De Lijn

In het Toekomstverbond, dat straks zijn vijfde verjaardag viert, heeft Vervoerregio Antwerpen zich samen met alle betrokkenen geëngageerd voor een modal shift naar minder autogebruik. Dit is nodig om het verkeer weer vlot te krijgen, het recht op mobiliteit te verzekeren en de leefbaarheid te herstellen. Het aandeel openbaar vervoer moet daarbij verdubbelen. Flinke investeringen zijn nodig met een uitbreiding van het aanbod. Nu vernemen we via de pers dat er een herschikkingsplan ter discussie ligt voor de tramlijnen in Antwerpen, en we hebben informatie gekregen over trams 7 en 15.

Burgerplatform Zorro ijvert voor een beter openbaar vervoer en fietsnetwerk in de Antwerpse zuidoostrand. Er loopt maar één tramspoor vanuit Antwerpen naar de zuidoostrand: over de Grote Steenweg naar Mortsel, met verlenging tot in Boechout. Over dat spoor rijdt maar één tramlijn die de premetrotunnel gebruikt en een verbinding maakt met Centraal Station, Meir, Groenplaats, Linkeroever: tram 15, ons paradepaardje.

Tram 15 zou geschrapt worden? HOE IS HET MOGELIJK? In 2020-21 was er in de zuidoostrand algemeen protest tegen de geplande afschaffing van tram 7. Wat moeten we nu denken? Is dit serieus bedoeld, of zit daar één of ander manoeuvre achter? Na al die investeringen in de premetro, is de enige vlotte tram die onze regio gegund is plots niet meer nodig? Begrijpen wij dat goed?

Een snelle verbinding met het Centraal Station kunnen we dan vergeten. Zonder tram 15 moet de hele zuidoostrand overstappen in Harmonie. Dat is nu al een zware en onveilige flessenhals op de doorstroming van trams en op het overstappen van reizigers. Tram 7, die naar voren geschoven wordt in het plan, heeft geen eigen bedding in de binnenstad en is dus geen alternatief. Sommige perrons zijn te kort en te smal om trams te ontvangen die groter zijn dan de huidige gekoppelde PCC's of de vijfdelige Hermelijn- of Albatrostrams. Het kruisen van de Meirbrug en het gebruik van de Katelijnevest is in de huidige verkeersomstandigheden een grote bron van onregelmaat. Aan de Meirbrug is overstappen zeer moeilijk, omwille van de smalle perrons (Katelijnevest), de loopafstand, de verkeerslichten, enz. 

Het tramnet is te onbetrouwbaar om vanuit Mortsel maar één tramlijn over te houden. Als die vastloopt — wat in de huidige verkeerssituatie vaak voorkomt — rijdt er niets meer. De zuidoostrand heeft de complementariteit van twee tramlijnen nodig.

In feite is de logica totaal zoek. De Lijn heeft in de voorbije jaren de doorstroming van tram 15 op heel wat punten verbeterd. Denk bv. maar aan een betere regeling van verkeerslichten, aparte lichten voor afbuigend verkeer (Liersesteenweg), herstelling van de sporen op de Belgiëlei en de Blancefloerlaan. Tram 15 is in het Routeplan 2030 aangeduid als een sneltram, een A-tram. Van waar komt het idee om van een sneltram, die volledig op eigen bedding rijdt, ter hoogte van de Harmonie ineens een stadstram te maken, een tram die zich onvermijdelijk in de binnenstad vastrijdt?

Voor Mortsel, Boechout en omgeving, Edegem, Wilrijk, Hove, Berchem, maar ook Linkeroever en de omgeving van Belgiëlei en Centraal Station, is dit voorstel een achteruitgang: we verliezen een rechtstreekse betrouwbare lijn en houden enkel een minder betrouwbare stadslijn over.

Beleidsmakers, stop met de afbraak van De Lijn. Investeer!

Zorro
(ZuidOostRand RouteOverleg, burgerplatform van Ringland voor de Antwerpse zuidoostrand)