Boekhouder/ accountant

Als formele vzw volgen we uiteraard de vzw-richtlijnen van transparante en correcte boekhouding. Jaarlijks dienen we daarom onze jaarrekening en balans in bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Omschrijving

Je bent (al dan niet gepensioneerd) boekhouder of accountant.

We werken met een vereenvoudigde boekhouding. Alle facturen zijn door een vrijwilliger ingeboekt in Octopus. Jij verwerkt die tot een jaarrekening en dient ze na bespreking in de raad van bestuur en de algemene vergadering in bij de griffie.

Engagement

  • Jaarlijks een namiddag om de jaarrekening en balans op te maken.
  • Jaarlijks twee avondvergaderingen om die jaarrekening toe te lichten op enerzijds het kernteam (de raad van bestuur) en anderzijds de stuurgroep (de algemene vergadering).

 

Goesting? Contacteer ons via info@ringland.be