Christophe over burgers betrokken houden in tijden van corona

donderdag 8 oktober 2020

Hoe houdt een burgerbeweging in coronatijd het contact met haar vrijwilligers en achterban overeind? De lockdown en andere coronamaatregelen vormden ook voor de werking van Ringland een hele uitdaging. In een mum van tijd moesten we onze volledige praktische organisatie hervormen om te vermijden dat ook de droom van een overkapte Ring in lockdown ging. Christophe Lambrechts, coördinator van de vrijwilligerswerking, vertelt hoe Ringland dat deed. Hij nodigt je ook meteen uit voor de jaarlijkse Roma-avond op woensdag 21 oktober – voor de gelegenheid eveneens een online evenement.

Toen half maart de lockdown afgekondigd werd, ging Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal normaal gezien net aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een nota voor de Vlaamse regering overhandigen. Dat was een belangrijke stap voor ons, maar we zijn toen toch even op de rem gaan staan. De wereld stond bij wijze van spreken in brand, een nota overhandigen was toen helemaal niet aan de orde. Daarom hebben we onze strategie bijgestuurd.

Ringkapjes, zoomen en Zorro

Die eerste weken hebben we ons toegespitst op de zorg voor onze vrijwilligers. We hebben bijvoorbeeld ‘Ringkapjes’ gemaakt. Dat was een leuk idee van mijn collega Veerle, die uit burgerzin iets wilde doen om het tekort aan mondmaskers te lenigen. Ze stelde voor om daarvoor de overgebleven linnen Ringland-draagtassen te gebruiken. Samen met een tiental vrijwilligsters is ze aan de slag gegaan.

Voor het formele luik van onze werking hebben we weinig hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Hoewel aan het begin van de lockdown alles stil leek te vallen, zijn we snel weer digitaal opgestart. Om online te kunnen vergaderen hebben we meteen een Zoom-account gekocht. Voor een heel jaar, omdat we wel begrepen dat deze crisis nog een hele tijd zou aanhouden. 

Ringkapjes.

Onze vrijwilligers zijn dan online beginnen deel te nemen aan allerlei Zoom-sessies, ook in het kader van het Toekomstverbond. Die nieuwe manier van vergaderen levert zelfs veel voordelen op omdat je snel documenten kan delen, wisselen tussen schermen, enzovoorts. Bovendien is er nu meer vergadertijd omdat we minder verplaatsingen hoeven te maken.

Ondertussen hebben we ook nog nieuwe projecten opgestart. Zoals Zorro, het ZuidOostRand RouteOverleg. Dat pilootproject rond duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand stond begin dit jaar nog maar in de startblokken, maar de deelnemers hebben zich in maart snel digitaal georganiseerd en rond deelthema’s werkgroepjes gevormd. Corona heeft hen niet belet om snel tot waardevolle resultaten te komen, die op maandag 26 oktober worden voorgesteld.

Zoomen maar.
Drie succesvolle webinars

Sinds het afsluiten van het Toekomstverbond, intussen een drietal jaren geleden, werken de burgerbewegingen intens samen met overheden en administraties. We hebben daardoor nu een sterke vertrouwensband, die ervoor zorgt dat ook de digitale overlegmomenten in een goede verstandhouding verlopen.

Naar aanleiding van het indienen van de vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding hebben we in juni samen met Ademloos en stRaten-generaal maar liefst drie webinars georganiseerd. Voor die digitale informatieavonden waren ook telkens een tiental vrijwilligers en medewerkers actief, zowel voor als achter de schermen.

De vergunningsaanvraag was in maart de aanleiding om het Toekomstverbond, het Routeplan 2020 en de modal shift nog eens tegen het licht te houden tijdens een Horta-avond. Wegens de lockdown was die informatieavond in de Horta dus afgelast. Maar we voelden de blijvende noodzaak om onze achterban te informeren en vragen te beantwoorden. Die webwinars vergden een volledig andere voorbereiding en organisatie dan we van de Roma- of Horta-avonden intussen gewoon zijn. Maar de 'webwoendagen' werden bijzonder goed onthaald en waren gezien de omstandigheden een groot succes.

In juni ontdekken ook de burgerbewegingen het webinar.
Even bijpraten 

Het is dus niet dat Ringland op zijn gat lag op het moment dat het land even volledig tot stilstand kwam. En toch missen we het fysieke contact en de babbeltjes in de wandelgangen. Dat blijven nog altijd belangrijke informele contactmomenten waarbij we heel snel dingen kunnen afstemmen en even kunnen bijpraten. We proberen de draad nu stilaan weer op te pikken en opnieuw fysiek samen te komen als het coronaveilig kan. Maar we merken dat dat voorlopig nog moeizaam verloopt. Onze eerste intiatieven, zoals de begeleide fietstocht door het toekomstige Ringpark Groene Vesten en onze recente ‘denkdag’ voor kernvrijwilligers in de nieuwe zaal Stadsform lokten minder geïnteresseerden dan we normaal kunnen verwachten. Vooralsnog kunnen we moeilijk inschatten of het contact met onze achterban verbrokkeld is of dat mensen zich liever nog niet in groep begeven. 

Dat baart me soms wel zorgen. Maar ik geloof dat we nog steeds een sterk project hebben en mensen wel opnieuw geïnspireerd en betrokken zullen raken nu de Ringparken opstarten. Alleszins blijft het aantal vrijwilligersuren toch stabiel in vergelijking met de vorige jaren. We organiseren buitenshuis dan misschien minder evenementen waarmee we mensen samenbrengen, maar op tal van andere vlakken blijven we erg actief. Voor Zorro bijvoorbeeld zijn de afgelopen maanden 20 tot 25 vrijwilligers intensief bezig geweest. Ook het team van Straatvinken, ons burgerwetenschapsproject dat jaarlijks het verkeer in de straten telt, heeft naarstig doorgewerkt. De vierde editie in mei, die gewoon is doorgegaan, toont trouwens aan dat de interesse blijft groeien, over heel Vlaanderen.

Ik denk dat het eigen is aan vrijwilligersorganisaties zoals Ringland dat het engagement regelmatig een andere invulling krijgt. De inzet van onze vrijwilligers blijft hoog, ze besteden veel uren aan Ringland, ook al loopt alles nu helemaal anders.

Ook de Roma-avond gaat online

Toen De Roma in augustus aankondigde dat de deuren voor de rest van het jaar gesloten zouden blijven, moesten we ook voor onze jaarlijkse infoavond in die zaal een creatieve en coronaveilige oplossing zoeken. Omdat de webinars in juni erg in de smaak vielen, zullen we ook onze Roma-avond digitaal organiseren. Met een livestream deze keer. We zullen ook proberen om nog interactiever te werk te gaan om de deelnemers achter hun computer nog meer te betrekken en hen een boeiende én leuke avond te bezorgen. We kijken er heel erg naar uit op deze manier toch weer contact te leggen met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

Christophe Lambrechts is een van de twee halftijdse medewerkers van Ringland. Zijn verhaal werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Lief Luypaers.