Gie over zijn inzet voor de Zomerbar en zo veel meer

vrijdag 20 augustus 2021

Ringland heeft de voorbije jaren veel energie gestoken in het informeren en engageren van burgers rond goed doordachte plannen voor een betere leefbaarheid en mobiliteit. Er werden festivals opgezet, handtekeningen verzameld, infoavonden georganiseerd enzovoort. Een van de vele vrijwilligers op wie onze burgerbeweging daarbij steevast kon rekenen, is Gie Reijniers, een handige harry, multi-inzetbaar, altijd positief en enthousiast. Ook nu staat hij weer paraat voor de Ringland Zomerbar. Hij vertelt waarom.

Ik geniet erg van het contact met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers bij Ringland. Helaas moest ook onze burgerbeweging zich het voorbije anderhalf jaar behelpen met online-sessies. Nu we elkaar eindelijk weer mogen ontmoeten, willen we met de Ringland Zomerbar op de Konijnenwei in eerste instantie de meer dan 300 vrijwilligers bereiken én ze bedanken voor hun inzet. Velen hebben elkaar zelfs nog nooit in levenden lijve gesproken, zoals de deelnemers aan de werkgroepen van Zorro, het burgerplatform van Ringland in de zuidoostrand. Uiteraard zijn op zondag 5 september ook de vele ‘gewone’ sympathisanten van de burgerbeweging erg welkom. Er is ook mogelijkheid om meer info te vragen, al zal het accent liggen op kennismaken, elkaar weer eens echt ontmoeten, bijpraten en genieten.

Uit de brainstorm tijdens de voorbereiding van de Zomerbar zijn heel wat ideeën naar boven gekomen, waaruit we dan een keuze gemaakt hebben. In deze coronatijden willen we het nog kleinschalig houden, maar daarom niet minder aantrekkelijk. De Zomerbar wordt een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en sympathisanten, opgesmukt met een picknick, livemuziek en een aantal verrassende attracties. Vanuit dat concept hebben we de taken verdeeld waarmee velen de voorbije weken aan de slag gegaan zijn.

Een derde speler

Het mobiliteits- en leefbaarheidsverhaal van Manu Claeys van stRaten-generaal en Wim van Hees van Ademloos maakte destijds een diepe indruk op mij. Om eerlijk te zijn was ik not amused toen ik zeven jaar geleden hoorde dat er nóg een burgerbeweging was bijgekomen. Ik vreesde dat een derde speler op hetzelfde thema de eenheid van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal zou verzwakken. Gelukkig werd het me al vlug duidelijk dat het overkappingsverhaal en het idee om het verkeer op de Ring te scheiden in doorgaande en stedelijke tunnels een perfect wagonnetje was om aan te haken bij de reeds bestaande beweging. Het plan dat Peter Vermeulen had uitgetekend, deed velen weer dromen van een leefbare stad. Het overkappingsverhaal van Ringland kwam op tijd om het actievuur weer aan te wakkeren.

Burgers betrekken

Een aantal jongeren gaf een originele boost aan het project, zodat veel burgers zich aangesproken voelden om mee op de kar te springen. Intussen zijn de burgerbewegingen vooral aan de overleg- en tekentafels te vinden, maar zeker tussen 2014 en 2018 was Ringland zeer zichtbaar aanwezig. In die eerste jaren ben ik heel actief geweest in de vrijwilligerswerking.

 

Ik sta vol bewondering voor de expertise van veel vrijwilligers rond mobiliteit en gezondheid. Ikzelf ben hoegenaamd geen expert, maar heb me trachten te informeren zodat ik voldoende bagage had om anderen warm te maken voor Ringland. Ik stond geregeld in allerhande infostands (foto boven). Ook kinderen probeerde ik, als gewezen onderwijzer, te betrekken. Met ons gezelschapsspel Gans de Ring trokken we bijvoorbeeld naar scholen. Ook in onze stand op de Boekenbeurs in 2019 (foto) maakten we veel kinderen daarmee nieuwsgierig. 

Wat mij in Ringland, naast het overkappingsverhaal, erg aanspreekt, is de ongelooflijk creatieve aanpak om jong en oud mee te nemen in dit mobiliteits- en leefbaarheidsproject. Het Toekomstverbond is zeker niet het einde van dit verhaal. Wat er uiteindelijk uit de bus komt, zal nog moeten blijken, maar men kan niet meer om het grote belang van inspraak en betrokkenheid van burgers heen.

Logistieke ondersteuning

Ik volg de evoluties mee vanuit de stuurgroep van Ringland en neem deel aan de infosessies. Ik ben dus voldoende geïnformeerd om de doorsneevragen en -ontwikkelingen te begrijpen en door te geven. Maar mijn inzet bestaat vooral uit de logistieke ondersteuning. Af en toe duik ik in mijn kelder om iets voor Ringland in elkaar te knutselen. Zo maakte ik helemaal in het begin een sjoelbak (foto) die ook voor kinderen – en hun ouders – de plannen met de tunnels en het gescheiden verkeer heel aanschouwelijk maakte.

Samen met Wietse zorgde ik voor de reuzengrote Ringland-R, die ook weer het decor zal vormen op de Zomerbar. En toen Zorro van plan was zijn mobiliteitsrapport voor de zuidoostrand op Driekoningen te lanceren, heb ik in hout een reuzengrote driekoningentaart gemaakt. Voorts probeer ik als materiaalmeester een beetje zicht te houden op alles wat we de voorbije jaren verzameld hebben. En als Ringland-postmeester voor Deurne-Noord en -Zuid zorg ik ervoor dat onze vrijwilligers-postbodes tijdig de brieven krijgen die ze gaan bussen. Voor dat alles heb ik als gepensioneerde gelukkig wat meer tijd.

Onverwachte obstakels

Wat de toekomst van Ringland betreft, blijft het uitermate belangrijk om uiteindelijk tot de volledige overkapping te komen. Dat is de corebusiness van Ringland vroeger, nu en in de toekomst. Ondertussen moet de burgerbeweging in constant overleg met diverse partners ook onverwachte obstakels overwinnen. Zo is de PFOS-affaire een zware domper. Verontwaardiging over het aanslepende probleem van vervuiling is meer dan ooit op haar plaats, maar het komt er nu op aan dat de betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen om dergelijke kwesties in al hun facetten te begrijpen en met veel expertise op te lossen. In plaats van 3M aan te pakken wezen sommigen de burgerbewegingen en de andere ondertekenaars van het Toekomstverbond met de vinger. Nochtans staan net zij mee in voor een oplossing. Op de man spelen in plaats van op de bal doet ongehoord veel onrecht aan wat ondertussen in het kader van het Toekomstverbond met veel inzet al verwezenlijkt is. Daardoor dreigt alleen maar impasse.

Nu er weer wat ademruimte komt, hoop ik dat we op zondag 5 september bij de Ringland Zomerbar met veel vrijwilligers en sympathisanten ons project opnieuw veel zuurstof voor de toekomst kunnen geven.

Het verhaal van Gie Reijniers werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Katelijne De Vis. 
Op de blog van Ringland vertellen vrijwilligers over wat er leeft voor en achter de schermen van de burgerbeweging. Ben jij ook geïnteresseerd om mee te draaien? Mail naar info@ringland.be.