Katelijne over Straatvinken met scholieren

woensdag 12 mei 2021

Ringland ijvert er al ruim zes jaar voor om de reorganisatie van de Ring aan te grijpen om de héle omgeving weer leefbaar te maken. Een van de speerpunten daarbij is de ‘modal shift’. Voor de wetenschappelijke opvolging van de evolutie naar meer duurzame verplaatsingen (te voet, met de fiets en het openbaar vervoer) werd Straatvinken opgestart. Katelijne De Vis is een van de vrijwilligers die zich elk jaar opnieuw vol overgave inzetten om van dat burgeronderzoek van de Ringland Academie een succes te maken. Met het nieuwe telmoment in het verschiet vertelt ze hoe haar aarzelende start bij Ringland uitmondde in een sterk engagement voor Straatvinken. Ze haalt er vandaag veel voldoening uit.

‘‘

Ik doe al erg lang vrijwilligerswerk. Toen ik in het middelbaar zat, verkocht ik gadgets voor Greenpeace. Ik was ook leidster bij Akabe en fourier bij Open Kamp, scoutsgroepen voor kinderen met een beperking of met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Voor Broederlijk Delen ben ik ook eens ‘Dwars door België’ gefietst. 

Als leerkracht in de middelbare school Moretus in Ekeren engageerde ik me ook in de werkgroep Wereld op School, waarbij leerlingen zich vrijwillig inzetten in allerlei projecten rond armoede en milieu. Dat betekende toen veel voor mij, maar helaas konden idealisme, verbeelding en hard werk niet op tegen de realiteit. Toen ik een uitnodiging van Ringland kreeg voor een denkdag over mobiliteit, sprak me dat heel erg aan. Al twijfelde ik of ik wel voldoende kennis en ervaring had. Ik herinner me die eerste bijeenkomst nog altijd. Ik zag er Peter, Pol en iedereen die ik kende van op het podium van de infoavonden van Ringland en CurieuzeNeuzen in De Roma en was best onder de indruk.

Na een filmvoorstelling over Jane Jacobs in het Fotomuseum maakte ik de klik. Jacobs is een ronkende naam in de stedenbouw. Als gewone vrouw heeft ze in de mannenwereld van de jaren 1960 gestreden tegen de aanleg van snelwegen door woonbuurten en voor gemengde buurten. Ik had nog nooit over stedenbouw en ruimtelijke ordening gehoord, en ben erg dankbaar dat ik dankzij Ringland en Straatvinken er ondertussen veel meer over weet en nog altijd bijleer.

 

Lesmappen voor scholen

Ik organiseer nu al voor de vierde keer mee Straatvinken, het burgeronderzoek waarvoor op donderdag 20 mei weer duizenden burgers een uurtje het verkeer gaan tellen. Ik werk onder meer mee aan de pedagogische initiatieven. Samen met Inge, Emily, Lieve en enkele hogeschoolstudenten van KdG maakte ik twee lesmappen, een voor het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school en een voor de lagere graad van de middelbare school. Ik mocht ze voorstellen toen Ringland een stand had op de Boekenbeurs (foto).

Voorts leg ik me toe op de algemene communicatie voor Straatvinken en de contacten met de lokale besturen. Ik werk mee aan de helpdesk en doe tal van ditjes en datjes. Dit jaar volg ik ook de samenwerking op met de zogenaamde Octopusscholen, die voor het eerst deelnemen aan Straatvinken.

De vzw Octopusplan zet zich in voor duurzaam woon-schoolverkeer. Leerlingen en leerkrachten het verkeer laten tellen past helemaal in dat plaatje. Voor de scholen hanteren we weliswaar een ietwat andere aanpak. Zij kiezen zelf een telmoment in de week van 17 tot 21 mei. De tellers registreren aan het begin of het einde van de schooldag het verkeer vanaf een kwartier voor de bel gaat tot een kwartier na.

Samenwerking met Turijn

Ook in mijn dagelijkse job voor de klas probeer ik jongeren bewust te maken van het belang van duurzame mobiliteit en stedenbouw zodat ze empowered zijn. Ik werkte samen met mijn collega’s Els en Ellen mee aan het Erasmus+-project Sustainable Living in Current City Life, een internationale samenwerking tussen onze school Moretus en het Liceo Scientifico in Turijn. 

Antwerpen en Turijn zijn allebei historische steden met gelijkaardige verkeersinfrastructuren en een slechte luchtkwaliteit. Beide steden worstelen met maatregelen voor duurzame mobiliteit en de modal shift. De leerlingen die deelnemen aan het project onderzochten de luchtkwaliteit aan de hand van een Turijns korstmos en de Antwerpse Airbezen. Door de coronamaatregelen kon het tegenbezoek van de Italiaanse studenten jammer genoeg niet doorgaan, maar we hopen ze later toch nog te kunnen ontvangen in onze stad.

Ringpark Het Schijn

Ten slotte volg ik voor Ringland de werkbanken voor het ringpark Het Schijn. Ik trek het groepje Ringland-antennes en -experts Luk, Tom, Jo, Onno, Koen, Lief en Wouter. Ook een bijzonder leerrijke ervaring. (Foto: verkennende fietstocht met de Ringland-antennes.)

En zo wisselen drukke en minder drukke tijden elkaar nu af. Soms geeft dat wat chaos in mijn gezinsleven, maar mijn man Erwin steunt me. En ik hoop dat ik mijn kinderen kan bijbrengen dat mensen veel meer mogelijkheden hebben dan ze op het eerste gezicht denken, als ze maar durven te springen. Daarom engageer ik me ook graag voor Ringland: ik krijg er zoveel voor terug.

Zo heb ik van Veerle, onze deeltijdse communicatiemedewerkster bij Ringland, al veel geleerd over communicatie en taal. Die kennis kan ik ook weer goed gebruiken bij het lesgeven. En door het internationaliseringsproject werk ik nu ook als freelancer in de expertencommissie voor Erasmus+, een job waar ik vroeger nooit voor had durven te solliciteren.

Het vrijwilligerswerk buiten de muren van de school waar ik lesgeef heeft me nog meer verrijkt. Ik ben in een groep met lieve en warme mensen terechtgekomen en voel me er altijd welkom en gewaardeerd. Ik leer bij Ringland en Straatvinken elke dag bij en dankzij mijn vrijwilligerswerk sta ik nu met een vollere rugzak voor de klas.

’’

Het verhaal van Katelijne De Vis werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Lief Luypaers. 

Inschrijven voor en deelnemen aan de verkeerstelling op donderdag 20 mei kan via www.straatvinken.be

Op de blog van Ringland vertellen vrijwilligers over wat er leeft voor en achter de schermen van de burgerbeweging. Ben jij ook geïnteresseerd om mee te draaien? Mail naar info@ringland.be of info@straatvinken.be