Koen over de centen van en voor Ringland

maandag 8 maart 2021

Koen Lamberts was de afgelopen vijf jaar penningmeester van Ringland. Hij blikt terug op intensieve jaren waarin hij zich persoonlijk kon verrijken met een nieuwe vriendenkring. Binnenkort schuift hij (een deel van) zijn taken als bewaker van de centen van de burgerbeweging door. Toch laat hij Ringland nog niet los. Hij zit nog in de werkgroep van Ringland die uitzoekt hoe de overkapping gefinancierd kan worden. ‘De bewering dat de overkapping onbetaalbaar is, gaan we samen met de Universiteit Antwerpen ontkrachten.’

‘‘

Mijn enthousiasme voor Ringland is ontstaan tijdens de eerste Roma-avond, in 2014. Ik was via via uitgenodigd en ben met een kameraad gaan luisteren. Ik was onmiddellijk verkocht, schafte een ‘certificaat’ van 4 vierkante meter Ringland aan en gaf me op als vrijwilliger. Vrij snel volgde er een mailtje voor het eerste festival. Ik ben toen gaan helpen en maakte kennis met Ringlanders van het eerste uur, zoals Wietse en Adriaan. Samen met hen en nog veel andere Ringlanders liep ik ook de Ten Miles.

Vervolgens werd ik trekker van de eerste bijeenkomst van ‘Ringland on Tour’ op het Mechelseplein (foto). Toen ik ’s avonds met Wietse een pint ging drinken, kreeg ik de vraag of ik geen deel wilde uitmaken van de stuurgroep. Twee maanden later volgde ik Jens op als penningmeester. 

Ringland zocht iemand die niet vies was van cijfers. Ik heb een economische opleiding gevolgd, maar had nog nooit in een vzw gezeten. Dat was een leuke uitdaging die ik met veel goesting aannam. Al doende heb ik veel geleerd: van de juridische aspecten van een vzw, over een begroting opstellen, de fondsenwerving met telefooncampagnes en events zoals de kunstveiling voor Ringland, tot de btw-regeling voor Het Ringland Boek en nog zoveel meer. Telkens werkte ik daarvoor samen met andere vrijwilligers. Voor mij betekende mijn engagement dan ook het begin van een nieuwe vriendenkring, waarmee ik ook buiten Ringland nog altijd activiteiten onderneem. 

 
Ringland on Tour op het Mechelseplein.
Dubbel gevoel

Als penningmeester verzamel ik alle onkostennota’s en facturen en doe ik de betalingen. Eddy boekt de facturen en verwerkt alles in een boekhoudpakket. Onze externe boekhouder Patrick zorgt onder meer voor de btw-aangifte en het afsluiten van het boekjaar. Herman volgt de giften via de Koning Boudewijnstichting op. Met Dré hebben we geregeld overleg over de financiën. 

Dat loopt allemaal gesmeerd. Er staan momenteel ook geen nieuwe, uitdagende projecten op stapel. Het is dus het goede moment om iemand te zoeken die kan overnemen. Nieuw bloed is ook gezond. En wanneer over enkele maanden het leven weer openbloeit en Ringland opnieuw evenementen kan organiseren, is mijn opvolger of opvolgster ingewerkt. Voor de nieuwe penningmeester is een profiel en een takenlijst opgesteld. Geïnteresseerden kunnen zich melden. 

Na vijf jaar mijn engagement als penningmeester terugschroeven geeft een dubbel gevoel, want intussen ken ik alle ins en outs. Maar ik voel hoeveel tijd de diverse taken opslorpen. Een dag heeft maar 24 uur en ik ben ook nog actief in andere verenigingen, zoals de Borgerhoutse Reuskens en de wijkvereniging Willibrordus.

Ik laat zeker geen stuurloos schip achter. Ringland heeft een vrij solide basis. Het beheer is altijd rationeel gebeurd, we letten op de kleintjes. We krijgen wat subsidies en hebben een loyale achterban van vaste schenkers. Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten, het blijft altijd zoeken naar middelen voor onze werking. 

Financiering van de overkapping

Door mijn taken als penningmeester door te schuiven komt er tijd en ruimte vrij om op andere vlakken binnen de burgerbeweging een groter engagement op te nemen. Ik zit bijvoorbeeld nog in de werkgroep van Ringland die zich buigt over de financiering van de overkapping. Om de denksporen daarvoor te verkennen organiseerden we in 2019 al een colloquium waaraan onder meer wetenschappers van de Universiteit Antwerpen deelnamen (foto).

Colloquium in Den Bell.

De vzw Ringland heeft daarop vanuit haar eigen begroting budget vrijgemaakt voor een studie door de Universiteit Antwerpen, ter voorbereiding van een nieuwe werkbank Financiering. De universiteit heeft nu van de overheid zopas ook de opdracht gekregen in overleg met alle partners een volledig financieringsmodel uit te werken voor de overkapping en het Toekomstverbond. Dat moet binnen twee jaar klaar zijn. We verwachten een grote studie, hoe concreter, hoe beter. Daarmee kunnen we de Vlaamse regering overtuigen om van de overkapping beslist beleid te maken. De bewering dat Ringland niet betaalbaar is, gaan we met realistisch onderzoek ontkrachten.

Leefbaarheid in verschillende betekenissen

Ringland is een uniek project. Het knappe is dat het een vlag is die vele ladingen dekt: leefbaarheid in verschillende betekenissen, zoals betere luchtkwaliteit en gezondheid, meer fysieke en mentale ruimte, ontmoetingen, stadsontwikkeling, mobiliteit enzovoort. Veel van onze publieke ruimte is nu ingericht met het oog op het autoverkeer en parkeerplaatsen voor die auto’s. Straten met weinig autoverkeer of speelstraten geven echter ruimte om elkaar als buren en bewoners te ontmoeten. Het modal-shiftverhaal mag wat mij betreft dan ook verder gaan dan wat vandaag voorgesteld wordt.

Geen reden om te stoppen

Mijn omgeving heeft altijd positief gereageerd op mijn engagement voor Ringland. De eerste jaren waren wel heel intens. In elke tweede zin die ik toen zei, zal het woord Ringland wel gezeten hebben. Mensen die er ver af stonden, vonden de overkapping soms wel naïef en zeiden me dat dat nooit zou lukken. 

Sinds het Toekomstverbond van 2017 communiceert de overheid wel anders. Ook zij omarmt de overkapping nu, al ligt die nog niet op de tekentafel. Er zijn ondertussen overlegstructuren, er zijn processen opgestart, er is nog altijd hoop dat er meer gerealiseerd zal worden dan wat nu op tafel ligt. Het glas is dus halfvol. Maar tegelijkertijd moet Ringland durven te zeggen dat we nog altijd ver af staan van de volledige overkapping. Binnen het huidige beslist beleid is de overkapping nog zeer beperkt. 

Ik vind dat de overheid en Lantis dat wat negeren. Wij moeten blijven zeggen dat er nog een flinke inspanning nodig is om de overheid te overtuigen voor de volledige overkapping te gaan. Geen reden dus om te stoppen met Ringland. Integendeel, we moeten blijven werken en nadenken hoe we onze energie en centen kunnen inzetten om Ringland binnen het beslist beleid te krijgen.

’’

Het verhaal van Koen Lamberts werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Katelijne De Vis en coördinatrice Veerle Janssens. Heb je zin om Koen bij te staan in zijn taken als penningmeester? Of wil je een ander engagement opnemen binnen de burgerbeweging? Mail naar info@ringland.be