Leerlingen van Xaverius over hun Ringproject

woensdag 20 september 2023

Het Xaveriuscollege ligt vlak bij de Ring in Borgerhout. Geen wonder dat leerkrachten en leerlingen erg geïnteresseerd zijn in de metamorfose die eraan zit te komen. De school organiseerde daarom een ‘Ringproject’, waaraan afgelopen schooljaar 25 vijfde- en zesdejaars van het secundair deelnamen. In een reeks workshops leerden ze wat er allemaal gaande is op en naast de (noordelijke) Ring, en dat vanuit diverse invalshoeken: economie, ecologie en politiek. Het project werd afgesloten met een toonmoment. Beau, een van de leerlingen, vertelt hoe ze dat hebben aangepakt en beleefd, en hoe Ringland hen daarbij heeft geholpen.

Tijdens de eerste workshop maakten we met de hele groep een fietstocht langs de Ring ter hoogte van het toekomstige Ringpark Het Schijn. Onze gids was Ringland-expert Koen Vande Sompele. Hij wees op problemen zoals lawaai en fijnstof, en liet zien hoe de Ring een fysieke barrière vormt die de stad in tweeën verdeelt. Hij vertelde ons ook waarom de Ring ooit is aangelegd, en hoe het idee van de overkapping vooral te danken is aan de burgerbeweging Ringland.

Tijdens de tweede workshop kwam projectleider Peter Vermeulen een presentatie geven. Hij vertelde over het Toekomstverbond, en zei dat het heel belangrijk is dat de politieke besluitvorming goed verloopt. Behalve de overkapping moet ook de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen zo snel mogelijk worden gerealiseerd.


 

Ringland-expert Koen Vande Sompele ging tijdens een fietstocht dieper in op het probleem van lawaai en fijnstof.
Modal shift en Ringpark Het Schijn 

Tim Devos van team Endeavour, zelf een oud-leerling van onze school, begeleidde ons tijdens de derde workshop. We konden vragen stellen en voorstellen formuleren bij de informatie uit de vorige workshops. Bijvoorbeeld: als ik naar mezelf en mijn vrienden kijk dan hebben wij de modal shift al gerealiseerd, want we verplaatsen ons meestal te voet of met de fiets. Veel jongeren vinden het openbaar vervoer slecht georganiseerd en gebruiken het dan ook zo min mogelijk. Maar alternatieven zoals de Velo’kes zijn tof.

In de volgende workshops kregen we het ontwerp van Ringpark Het Schijn te zien. Dat zet erg in op ecologie en recreatie, wat wij natuurlijk belangrijk vinden. Mooi vind ik dat de rivier Het Schijn veel ruimte krijgt in dit ringpark. Van bepaalde delen zullen buurtbewoners binnen enige tijd al kunnen genieten. Intussen zullen ze jammer genoeg wel hinder ondervinden van de bouwwerf.


 

De leerlingen kregen ook een beeld van het toekomstige Ringpark Het Schijn.
Stem geven aan buurtbewoners

Er werden op school ook enkele burgers uitgenodigd die deelnemen aan de werkbanken over de ringparken. Ik vind het knap dat zij zich daarvoor inzetten en mee een stem geven aan buurtbewoners of anderen die geen tijd of mogelijkheid hebben om te participeren.

We hebben heel veel bijgeleerd uit dit Ringproject. De interactieve sessies vonden we het interessantst, maar de fietstocht scoorde het best!


 

In de workshops konden de leerlingen ook zelf mee nadenken.
  • Het verhaal van Beau en haar medeleerlingen werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Tinnie Van der Roost.
  • Het Ringproject van het Xaveriuscollege werd deskundig begeleid door de leerkrachten Els Verstraete, Ann Dekelver en Hans Gooris. Zij brachten bij deze jonge mensen ook enthousiast de kennis en de rol van Ringland aan. Ringland dankt alle leerlingen die heel gemotiveerd aan het Ringproject hebben deelgenomen.
  • Wens jij als leerling of leerkracht op je school ook te werken rond Ringland en het Toekomstverbond? Mail naar info@ringland.be.