Peter over het stilleggen van de Oosterweelwerken

donderdag 6 januari 2022
Werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever.

Door een arrest van de Raad van State zijn de Oosterweelwerken vorige week stilgelegd. Vraag is hoe het nu verder moet. Ook Ringland krijgt daar vragen rond. Daarom alvast deze eerste korte reactie van Peter Vermeulen.

Ringland pleit voor maximale inspanningen rond volksgezondheid (lucht, geluid, water, grond,…) en volgt voor de problematiek van de met PFOS vervuilde grond de aanbevelingen van de daarvoor opgerichte commissie Grondverzet onder leiding van Karl Vrancken. In afwachting van geschikte procedures voor de reiniging van die grond lijkt het ons alleszins aangewezen om die tijdelijk te stockeren op de terreinen van 3M. Daarmee blijft 3M ook verantwoordelijk voor de sanering en de bijbehorende kosten. Dat lijkt ons in elk geval een veel betere oplossing dan ver weg naar andere stortplaatsen te zoeken, een denkspoor dat vandaag opduikt naar aanleiding van een aantal juridisch-administratieve argumenten van de Raad van State.

Voortzetting werken

Ringland pleit ook voor de voortzetting en afwerking van de werken op Linkeroever. Alle recente verslagen en rapporten hebben immers aangetoond dat daarbij tot nu toe al striktere veiligheidsmarges gerespecteerd worden dan eerder opgelegd. Ook de aanvullende aanbevelingen van de commissie-Vrancken zijn intussen geïmplementeerd. De situatie op de werf zelf is dus veel beter 'onder controle’ dan erbuiten. En hoe langer de werf stilligt, hoe langer die problemen blijven aanslepen, wat uiteindelijk ook negatief is voor de hele omgeving, zoals ook Manu Claeys van stRaten-generaal al aangaf in Knack.

Ringland kijkt overigens ook uit naar de aanbevelingen van de commissie-Vrancken in verband met de sanering van de vervuilde grond buiten de werf, waarvoor vandaag nog geen begin van oplossing voorligt. Ook daarvoor moet 3M verantwoordelijk gesteld worden, ook daarvoor moeten oplossingen geboden worden en dat in combinatie met een billijke vergoeding, zowel voor de landbouwers in de omgeving die economisch verlies lijden, als voor de huiseigenaars wier eigendom in waarde vermindert, en van al wie mede de dupe is van dit schandaal.

Samenwerking met alle partners

Ringland blijft in heel dit verhaal als burgerbeweging vooral achter de afgesproken samenwerking staan, niet alleen met stRaten-generaal en Ademloos, maar ook met alle andere partners van het Toekomstverbond. Het is de enige weg naar een meer leefbare en gezonde stad, op de linker- én de rechteroever. Op korte termijn pleit Ringland er daarom heel hard voor om de ‘zo volledig mogelijke overkapping van de hele noordelijke Ring’ ineens mee uit te voeren met de Oosterweelwerken, zodat alvast de noordelijke helft van de stad vanaf 2030 weer leefbaar wordt.

Ringland roept ook Greenpeace en Grondrecht (de indieners van de klacht bij de Raad van State) op om vanuit hun – terechte – bekommernissen mee in dialoog te gaan en samen naar de best mogelijke oplossingen te zoeken. Met een stellingenoorlog schiet immers niemand iets op.

  • Lees ook de opiniebijdrage van stRaten-generaal in De Standaard: Laat Antwerpen één groot park worden (pdf en online).
  • We volgen de onderzoekscommissie PFAS-PFOS nauwgezet op en kijken uit naar haar conclusies en aanbevelingen om een gezonde leefomgeving te realiseren, in Zwijndrecht, Antwerpen en elders in Vlaanderen. Op basis daarvan zullen de drie burgerbewegingen hun verdere standpunt bepalen.