Vraag

Wat is het Fonds Vrienden van Ringland?

Ringland richtte binnen de Koning Boudewijnstichting het ‘Fonds Vrienden van Ringland’ op. Daardoor kunnen fiscale attesten worden uitgereikt voor giften aan Ringland. Dit Fonds wordt bestuurd door Erik Greeve en Dré Smessaert als gemandateerden van Ringland, en door de ondersteunende ondernemers Christian Leysen, Marc Pirenne en Jan van den Nieuwenhuijzen.

Lees ook Hoe kan ik Ringland steunen?