Nieuws

64.198 euro dankzij crowdfunding

maandag 16 april 2018
website-visual-crowdfunding-bedankt

De eerste resultaten van de studie naar Oosterweel-light hebben veel enthousiasme losgeweekt. Uiteindelijk kreeg Ringland meer dan 64.000 steun, fors meer dus dan de verhoopte 40.000 euro. Vooral de laatste week kreeg de crowdfunding nog een extra boost. Ook enkele ondernemers staken ons een hart onder de riem met gulle schenkingen. Daardoor hebben we extra budget om ook voor andere knelpunten oplossingen te zoeken.

Studie 1 toont aan dat Oosterweel-light volledig overkapt kan worden en dat de aansluitingen op de Scheldetunnel enerzijds en op de Ring anderzijds veel eenvoudiger kunnen. Het Noordkasteel en de historische SAMGA-graansilo’s zijn daarmee alvast gered. De eerste resultaten vind je hier. Ze worden nu verder besproken en gebruikt om het BAM-ontwerp bij te sturen.

Studie 2 zoekt een oplossing voor de gaten in de overkapping. Die zouden nodig zijn als voorzorg tegen explosiegevaar van ADR-transport en omwille van de brandveiligheid. Deze studie onderzoekt drie zaken: een beter ontwerp van de ondergrondse in- en uitvoegstroken, alternatieve routes en modi zoals spoor en water voor explosief transport, en andere technieken voor rookafvoer bij brand. Ook hier stemmen de eerste resultaten ons hoopvol.

Een studie naar de betaalbaarheid van de overkapping toonde in 2015 al aan dat Ringland zichzelf terugverdient. Deze studie kan nu dankzij de vele enthousiaste crowdfunders en in samenwerking met de universiteit en de betrokken overheden, verfijnd en verder geconcretiseerd worden. Ringland gaat uit van een combinatie van leningen, overheidsgeld, Europese subsidies, rekeningrijden, goedkopere ontwerpen en nieuwe vastgoedprojecten op en naast de overkapping. Dat onderzoek zetten we nu in gang.

Ook de drie andere Ringland-studies van 2015 over mobiliteit, gezondheid en stadsontwikkeling, overtuigden de overheid van de noodzaak van een overkapping.

De jongste studies nemen we mee in de verdere onderhandelingen. We lichten ze ook toe op onze Roma-avond op maandag 4 juni. Verdere info volgt.

Een grote dank aan alle crowdfunders! De extra opbrengst gaat sowieso naar verder onderzoek. Dankzij jullie komt de volledige overkapping dichterbij.

Bron: Nieuwbrief, 16/4/2018