Aan de onderhandelingstafel

donderdag 4 april 2019

De partners van het Toekomstverbond hebben de voorbije weken in hoog tempo voort onderhandeld over het ontwerp van de Oosterweelknoop en over de overkapping van de noordelijke Ring met de aansluitingen aan Schijnpoort en Groenendaallaan. Een kort overzicht.

  • De belangrijkste verworvenheid in het akkoord van 21 december 2018 is dat ook bij het ontwerpen wordt uitgegaan van een modal split 50/50. Het Toekomstverbond bepaalt immers dat tegen 2030 nog maar de helft van het verkeer uit auto’s en vrachtwagens mag bestaan, ten voordele van duurzamer vervoer. Tegen 2025, wanneer de Oosterweelverbinding klaar moet zijn, moet de helft van die ambitie al gehaald zijn. Daarom heeft het geen zin om voor de overkapte Ring te veel capaciteit te voorzien. Het ontwerp moet voortaan 'aanbodgestuurd' zijn, niet langer 'vraaggestuurd'. Concreet betekent dat voor het aangepaste ontwerp minder rijstroken.
  • Ringland pleit al lang voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer in aparte tunnels, niet alleen op de zuidelijke maar ook op de noordelijke Ring (vanaf de knoop E313/E34 via het Sportpaleis tot aan de Groenendaallaan). Terwijl dat in december voor iedereen rond de tafel nog de ambitie was, is dat concept intussen weer verworpen. Ringland vindt er geen medestanders meer voor.
  • In haar ontwerpen gaat de BAM opnieuw uit van een gemengd systeem voor de noordelijke Ring. De burgerbewegingen eisen nu snelle duidelijkheid over de overgang tussen het gescheiden systeem op de zuidelijke Ring en het gemengde systeem op de noordelijke Ring, met  stevige garanties voor de verkeers- en tunnelveiligheid.
  • Volgens de BAM staat een gemengd systeem de volledige overkapping niet in de weg. Ook daarover vragen de burgerbewegingen bevestiging via verder ontwerpend onderzoek.
  • Ten slotte hebben de onderhandelingen sinds het Toekomstverbond aangetoond dat de toegezegde co-creatie met de burgerbewegingen nog niet optimaal verloopt. Daarvoor hebben we verbetervoorstellen gedaan. Op korte termijn hopen we zo bijvoorbeeld tot een betere samenwerking te komen voor het ontwerp van de Oosterweelknoop en het knooppunt Groenendaallaan.

Op donderdag 4 april om 14.30 uur vindt in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken opnieuw een ‘voortgangsrapportage Oosterweel’ plaats. Je kunt die hier live volgen of later herbekijken.

Bron: Nieuwbrief Ringland 4/4/2019