Nieuwe Ringland-medewerker voor zuidoostrand

zondag 15 maart 2020

Op 1 maart is bij Ringland Dirk De Weerdt aan de slag gegaan als coördinator voor het pilootproject 'Sensibilisering burgers Vervoerregio Antwerpen'.

De bedoeling van dat project is burgers in de subregio Zuidoost-Antwerpen te organiseren en te sensibiliseren rond het 'Routeplan 2030' en de modal shift naar duurzamer verkeer.

De deelnemers aan onze debatavond in Mortsel die zich daarvoor opgaven, krijgen - zodra het weer kan en mag - een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van een nieuw overlegplatform. Dirk, die eveneens actief is in de Fietsersbond Azura (zuidrand), zal samen met onze vrijwilliger Jan Vos ook contacten leggen met de betrokken gemeentebesturen, adviesraden en organisaties die werken rond mobiliteit. Dit pilootproject geniet de financiële steun van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.