Nieuwe Zorro-werkgroepen: iets voor jou?

woensdag 24 februari 2021
Zorro_logo

Binnen het burgerplatform Zorro hebben kleine werkgroepen in 2020 fantastisch werk geleverd om de modal shift in de Antwerpse zuidoostrand (Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem) concreet vorm te geven. Na een verdiende winterslaap wekt Zorro ze nu weer tot leven. Binnenkort gaan vijf nieuwe werkgroepen van start. Doe jij ook graag mee? Nog tot 15 maart kan je je aanmelden.

De Zorro-werkgroepjes bestaan uit 4 tot 8 mensen en functioneren autonoom. De deelnemers brainstormen, overleggen en toetsen hun ideeën aan elkaar af. Na enkele maanden komen ze tot een afgerond voorstel. In 2020 werd nog volledig digitaal vergaderd, hopelijk kunnen de deelnemers in de loop van dit jaar ook nog fysiek samenkomen. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door Ringland.

Dit zijn de thema’s waarrond de nieuwe werkgroepen dit jaar zullen werken: 

1. De modal shift promoten aan de hand van de Modal Selfie

Hoe overtuigen we zuidoostranders om zich duurzamer te verplaatsen? Om ze te helpen bij die keuze ontwikkelde Zorro de Modal Selfie. Die tool is begin 2021 gelanceerd. Hoe bereiken we de doelgroep? Zetten de gebruikers ook echt een stap vooruit?

Deze werkgroep volgt de tool op en stuurt waar nodig bij, eventueel met behulp van andere tools of apps. Is er voorts nood aan een professionele campagne, te financieren door de overheid?

2. Openbaar vervoer in de zuidoostrand

De Vervoerregio belooft een grondige vergelijking tussen het Zorro-rapport en het Routeplan 2030. We analyseren voort het openbaarvervoernetwerk en formuleren het Zorro-standpunt met prioriteiten en aanbevelingen.

Deze werkgroep buigt zich ook over tramlijn 7. Zorro verwacht van De Lijn en de Vervoerregio open communicatie en een duidelijke uitleg over de aangekondigde afschaffing, zodat we goed geïnformeerd kunnen brainstormen over de corridor zuid-oost en de plaats van tram 7 daarin.

3. Dreigt vervoersarmoede bij een modal shift?

Zorro hoopt dat zo veel mogelijk mensen overstappen op de fiets en het openbaar vervoer. Maar is dat wel voor iedereen haalbaar? Wie kan niet fietsen of heeft geen fiets ter beschikking? Wie geraakt niet op bus of tram? Zorgt het concept ‘basisbereikbaarheid’ wel voor efficiënt openbaar vervoer voor iedereen? Welke doelgroepen worden over het hoofd gezien? 

Deze werkgroep voert in onze regio een kleinschalig sociologisch onderzoek naar vervoersarmoede, mobiliteit van ouderen, ruimtelijke ordening, vervoer op maat. Het kan ook heel concreet worden: bv. wat houdt mensen tegen om zich te verplaatsen per scootmobiel of driewieler?

4. Tangentiële fietsroutes in de zuidoostrand

De fietsroutes in de zuidoostrand lopen tot nog toe eerder radiaal: naar en vanuit Antwerpen. Zorro is in 2020 begonnen met betere tangentiële routes rond de stad uit te tekenen. 

Deze werkgroep werkt dit jaar de volgende routes verder uit en lijst er de knelpunten van op:

• Fietsroute langs de R11: kruising A12, passage Wilrijk, knoop met E19, kruising N173, passage Mortsel, kruising N1, passages Borsbeek en Wommelgem
• Fortenroute: alternatieve route langs de forten met fietsstraten
• Fietsroute zuidoostrand tussen A12 en Wijnegem: passages Wilrijk, Edegem, Hove, Boechout Vremde, Wommelgem, Wijnegem
• Fietssnelweg Hemiksem-Aartselaar-Kontich

Zorro plant ook plaatsbezoeken per fiets met betrokkenen, zoals de gemeentebesturen.

5. Autoluwe buurten: waar en hoe?

Het Zorro-rapport geeft een recept voor het autoluw maken van woonbuurten zodat ‘kinderen van 8 jaar en ouderen van 88 jaar er zich vrij kunnen bewegen’. Dat thema is brandend actueel – denk aan de 15 minutenstad, mobiliteitskamers en mixwijken. 

Deze werkgroep werkt die concepten verder uit. Welke buurten van de zuidoostrand kunnen autoluw gemaakt worden? Hoe groot mag zo’n buurt zijn? We tekenen plattegronden. En hoe kunnen ze worden aangelegd: met voorlopige middelen en behoud van stoepen (zoals Antwerpen van plan is) of moeten het echte woonerven zonder voetpaden worden (zoals Turnhout doet)? Waar kunnen auto’s en fietsen geparkeerd worden? Hoe stimuleren we de lokale economie met winkels in de buurt zelf? We buigen ons over interessante voorbeelden uit andere regio’s en organiseren plaatsbezoeken, o.a. voor en met de gemeentebesturen.

Geef je vóór 15 maart via onderstaande knop op voor een of meer werkgroepjes naar keuze. 

Ja, ik doe mee met de Zorro-werkgroepen

Wil je wat meer achtergrond bij de werking van Zorro? (Her)lees dan op de blog van Ringland het verhaal van Jan en het verhaal van Dirk

Nog vragen? Mail zorro@ringland.be.