Ontwerp Oosterweelverbinding in laatste rechte lijn, Werkgemeenschap van start

woensdag 6 februari 2019

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, BAM, stad en haven

De partners in het Toekomstverbond - de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, de stad Antwerpen en de BAM - hebben deze middag hun akkoord voorgesteld voor een voorkeursvariant van de Oosterweelverbinding. Er zijn ook afspraken gemaakt over de Werkgemeenschap. 

Er blijft nog veel werk aan de winkel is, maar de burgerbewegingen reageren erg tevreden op deze doorbraak, die de weg vrijmaakt voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Ze blijven zich ten volle engageren om die ook effectief te realiseren.

Lees hier het gezamenlijke persbericht

Voorkeursvariant