Nieuws

Burgerbewegingen counteren kritiek Tobback

maandag 3 juni 2019

Louis Tobback, oud-burgemeester van Leuven en sp.a-kopstuk, uit in zijn boek Dwarsgedachten felle kritiek op de geplande werken in Antwerpen en de rol die de burgerbewegingen daarbij spelen. Bekijk hier de uitspraken van Tobback op ATV en hier de reactie van Manu Claeys namens de burgerbewegingen. Lees hieronder ook de repliek van Manu Claeys en Peter Vermeulen in Gazet van Antwerpen van 3 juni 2019.

“Louis Tobback zit met zijn hoofd nog in vorige eeuw”

De Vlaamse kas wordt systematisch geplunderd door Antwerpen, het akkoord met de burgerbewegingen is afgekocht met de overkapping en waarom moet de rest van Vlaanderen meebetalen voor de Antwerpse overkapping? De kritiek van Louis Tobback (sp.a) op het Oosterweeldossier valt in slechte aarde bij de actiegroepen.

Voormalig minister en burgemeester van Leuven, Louis Tobback (sp.a) was niet mild voor de actiegroepen en het Oosterweeldossier. Manu Claeys van stRaten-generaal en Peter Vermeulen van Ringland nemen hem die uitspraken niet in dank af. “Ik heb altijd respect gehad voor Tobback”, zegt Vermeulen. “Maar nu krijgen wij een label opgeplakt dat niet strookt met de realiteit.”

Volgens Tobback wordt Antwerpen bevoordeeld. Het sp.a-kopstuk vraagt zich openlijk af waarom de Vlaming zou moeten meebetalen voor een Antwerps project. “En daar wringt het net, want dit is een project dat alle Vlamingen ten goede komt”, zegt Claeys.

“Antwerpen moet enorm veel verkeer slikken en de Antwerpenaar betaalt de prijs op het vlak van leefbaarheid”, legt Claeys verder uit. “Tobback wil betalen om vlot langs de stad te rijden, maar niet voor de overkapping en de leefbaarheid van de inwoners van die stad. Hij ziet die overkapping als een luxeproject en dat is het zeker niet. Het is pijnlijk om vast te stellen dat hij angst zaait over wat het de niet-Antwerpenaar zal kosten. Maar als er tol of rekeningrijden wordt ingevoerd, is het de gebruiker die betaalt. En voor al die mensen die maar enkele keren per jaar langs Antwerpen rijden, is dat erg beperkt.”

“Vlaanderen heeft de afgelopen jaren gedesinvesteerd op het vlak van infrastructuur, niet alleen in Antwerpen”, vult Peter Vermeulen aan. “Dan is het logisch dat er investeringen dienen te gebeuren. Dat geldt bijvoorbeeld ook in Leuven, waar het regionet al vergevorderd is. Ook dat gaat geld kosten.”

Financiering

De uitspraken van Tobback over de “Vlaamse kas die geplunderd wordt door Antwerpen”, valt in slechte aarde bij Vermeulen en Claeys. “Tobback doet alsof alles voor 100% uit de Vlaamse begroting moet komen”, zegt Claeys. “Dat is gewoon onjuist. Er zijn langlopende leningen die worden afgesloten. De opbrengst van rekeningrijden of tol zal ook een deel financieren. Europa betaalt mee, de stad betaalt mee, onder meer ook met eigen projecten zoals een fietsersbrug over de Schelde. En daarnaast is er ook dat deel Vlaams geld én de return on investment. De ruimte die ontwikkeld kan worden na de overkapping, biedt enorm veel mogelijkheden. En die gronden zijn ook nog eens grotendeels in handen van Vlaanderen, de provincie of de stad.”

“Op lange termijn is het een besparing”, zegt Vermeulen. “Het biedt zoveel bonussen, op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, luchtkwaliteit,… voor iedereen. Het is een noodzakelijk project.”

Burgerbewegingen baas?

In zijn nieuwste boek Dwarsgedachten neemt Tobback het woord malgoverno in de mond, Italiaans voor 'slecht bestuur'. Hij schiet daarmee op de actiegroepen, die beslissen zonder verkozen te zijn. “Wat ik zie gebeuren, is een intensief project van burgerparticipatie, de intendant, ontwerpteams en goed bestuur met alle betrokken instellingen, van de stad tot Vlaanderen”, zegt Claeys. “Als Tobback de overkapping herleidt tot het afkopen van de burgerbewegingen, dan heeft hij de boot van de nieuwe relatie tussen de burger en het bestuur volledig gemist. Dan zit hij met zijn hoofd nog in de vorige eeuw. Hij komt uit het oude systeem, waarin bijvoorbeeld de Lange Wapper van bovenaf werd doorgeduwd. Die tijd is voorbij.” (Jan Stassijns)

61819171_1521312788011343_447514216190967808_n