Overheid ziet in: doorgaand verkeer moet weg van de stad

dinsdag 7 februari 2017

Persbericht 7/2/2017
Reactie op 'Oosterweel light' in De Morgen

Ringland is verheugd dat ook de overheid en overkappingsintendant Alexander D’Hooghe stellen dat het doorgaande en het zware (haven)verkeer zo ver mogelijk van de stad gehouden moeten worden en dat de Oosterweelverbinding daar bijgevolg niet geschikt voor is. De burgerbeweging vindt het wel voorbarig te spreken over een compromis, zoals De Morgen het vandaag voorstelt.

De overkappingsintendant heeft recentelijk een voorstel op tafel gelegd om de capaciteit van de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel te verhogen. De Oosterweelverbinding zou dan wel behouden blijven voor het stedelijke verkeer.

De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario’s eerst door te rekenen. Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is.

Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Ring garandeert. Ringland hoopt dat daarover zeer snel duidelijkheid komt.