Update Toekomstverbond brengt Ringland weer grote stap dichterbij

dinsdag 22 maart 2022

Vijf jaar na de historische overeenkomst tussen de overheid en de burgerbewegingen kreeg het Toekomstverbond vandaag een forse update. En dat brengt Ringland weer een grote stap dichterbij!


 

Vastberadenheid bij de burgerbewegingen en volgehouden overleg met de partners van het Toekomstverbond hebben sterke garanties opgeleverd voor een snellere en ruimere overkapping van de Ring en een meer leefbare stad.

Alle partners (Lantis, de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, de intendant,...) gaan bijkomende engagementen aan voor de gelijktijdige overkapping van de noordelijke Ring (tijdens, niet na de werken voor Oosterweel) en de doorkijk naar de overkapping van de zuidelijke Ring, de modal shift naar duurzamer verkeer met o.m. een forse investering in een sneltramnet, de Tijsmanstunnel (Haventracé), de timing en de fasering van de vele projecten, de financiering van alle pijlers van het Toekomstverbond, de zorg om de bodemkwaliteit, de samenwerking enzovoort.

Tegen september worden al die engagementen nog concreter uitgewerkt. Ringland, Ademloos en stRaten-generaal volgen dat de volgende weken en maanden verder nauwgezet op.

De krachtlijnen van de update van het Toekomstverbond.

Dank aan de talloze vrijwilligers van de burgerbewegingen, de experts van de Ringland Academie en alle betrokkenen in de werkbanken. Jullie maken de droom van de overkapping en een leefbare stad mee waar!