Van vaag Toekomstverbond naar concrete afspraken

donderdag 15 juni 2017

De droom van tienduizenden Ringlanders over een volledige overkapping kan werkelijkheid worden! Het Toekomstverbond van 15 maart is de voorbije weken voort uitgewerkt. Na jaren van inspanningen voor een betere mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in Antwerpen zijn Ringland, Ademloos en stRaten-generaal tot een verdedigbaar akkoord gekomen met de overheid, de stad Antwerpen, de overkappingsintendant en de BAM.

Oosterweelverbinding wordt herbekeken


Een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije weken is dat de BAM Oosterweel zal laten herbekijken, een jaren oude eis. Dat is erg goed nieuws. Voor een betere leefbaarheid en voor een volledige overkapping is het immers noodzakelijk dat Oosterweel beperkt wordt. Bovendien zal het onderzoek naar varianten gebeuren binnen de lopende MER-procedure en in volle transparantie voor de burgerbewegingen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts staat daarom ook achter het voorstel een vertegenwoordiger van de burgerbewegingen op te nemen in de raad van bestuur van de BAM.

Gegarandeerde inspraak voor burgers

De burgers zitten weldra ook mee aan het stuur in mobiliteitsdossiers in de Vervoersregio Antwerpen, via een gegarandeerde vertegenwoordiging in de nieuwe Werkgemeenschap.

Naar 50 procent niet-autovervoer


Tegen midden 2018 moeten de Werkgemeenschap en de Regioraad, waarin de 30 gemeenten van de Vervoersregio Antwerpen vertegenwoordigd zijn, klaar zijn met het Routeplan 2030. Dat moet concrete maatregelen voorstellen voor een duurzame mobiliteit. Tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen gebeuren met de auto.

Ontwerpteams overkapping binnenkort aan de slag


Nog deze maand selecteert een jury, waarin ook de burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, de teams die elk een segment van de Ring zullen ontwerpen. Vanaf september worden de burgers betrokken tijdens de Ringdagen, opgezet door de intendant.

Wat met de Raad van State?

Dat de varianten van Oosterweel onderzocht worden, heeft alvast voor stRaten-generaal de weg vrijgemaakt om de klacht bij de Raad van State in te trekken. De actiegroep honoreert zo ook het vele werk dat de voorbije maanden verricht is. De effectieve intrekking gebeurt pas als ook de andere indieners (Ademloos en enkele individuele personen, o.m. uit Zwijndrecht) daartoe bereid zijn. Zij overleggen nog met de overheid over bijkomende garanties.

Wat met de volksraadpleging?

De 75.000 handtekeningen voor een volksraadpleging zijn een prima drukkingsmiddel geweest. De inzet van zovele vrijwilligers was dus de moeite waard. Voorlopig is de volksraadpleging van de baan. Er is nog geen bouwaanvraag en bovendien gaat op 14 oktober de sperperiode voor volksraadplegingen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in.

Lees hier alles over de uitwerking van het Toekomstverbond