Nieuws

Webwoensdag 2: Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?

zondag 21 juni 2020
Webinar 2

Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? Dat was de vraag die voorlag op het tweede webinar, dat bijzonder positief geëvalueerd werd door de deelnemers. 'Ik vond het gewoon hartstikke goed!', reageerde iemand achteraf in de enquête. 'Er blijkt al heel veel studiewerk gebeurd', stelde een ander ietwat verrast vast. 'De Vervoerregio Antwerpen is wel degelijk met de verkeersproblematiek in de hele regio bezig.' Maar ook: 'Nu nog de burgers meekrijgen, want maar heel weinig mensen weten iets over de modal shift naar duurzamer verkeer. Er moet dringend gesensibiliseerd worden om ook een 'mental shift' in gang te zetten.' Daarom: heb je de avond gemist? Bekijk hieronder de presentaties.

Welkom op het tweede webinar 

Wim van Hees, Ademloos:
'Het dient onderstreept dat het Toekomstverbond een samenhangend geheel is, waarbij bijvoorbeeld het realiseren van de modal shift een voorwaarde is voor het succes van het geheel.'

Eerste bevindingen burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken

Huib Huyse en Thomas Vanoutrive, HIVA - KU Leuven en UAntwerpen: 
'De impact van corona op onze straten werd door de deelnemers aan de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer positief beoordeeld. Voor voetgangers en fietsers was het heel wat aangenamer.'
'Ook na corona plannen deelnemers meer te voet te gaan of de fiets te gebruiken, minder de bus, tram of trein. Maar een belangrijk deel van de 3.151 deelnemers aan straat-O-sfeer zegt ook de auto minder te zullen gebruiken.'  

Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen

Simon Neyt, coördinator team Routeplan:
'We willen mensen uit hun auto krijgen, richting een kwaliteitsvol, efficiënt en performant systeem. Daarvoor hebben we een multimodaal netwerk nodig, waarin het openbaar vervoer een rol speelt, maar ook de fiets en deelsystemen hun plaats hebben.'  


Peter Vermeulen, Ringland en covoorzitter werkbank Routeplan:
'Als we de modal shift willen realiseren, moet het aandeel van het openbaar vervoer, evenals dat van het fietsverkeer, maal twee. Besparen op openbaar vervoer zou kunnen ... op één voorwaarde: als de doorstroming verbetert, op korte termijn. De tram kan altijd rood krijgen, behalve als hij eraan komt. Dat is een win-win voor iedereen.'  

Zorro, sensibiliseringsproject van Ringland in de zuidoostrand

Dirk De Weerdt, Ringland:
'Met dit burgerplatform voor duurzame mobiliteit maken we de modal shift concreet. Elke verplaatsing is een individuele keuze. Welke ga je vanaf nu proberen op een meer duurzame manier te doen? Zorro daagt je uit voor een stap vooruit. Wil je meedoen? Mail zorro@ringland.be of schrijf je in op de nieuwsbrief.'

Vragen en slotbeschouwing

Manu Claeys, stRaten-generaal:
'Ik denk dat we de modal shift wel halen tegen 2030. De trendbreuk is dat we door het Toekomstverbond nu een Vervoerregio hebben waarin 32 gemeenten eindelijk samenwerken. We hebben in de stad heus wel de ambitie om Kopenhagen, Lyon enz. achterna te gaan met een modal split die scherper is dan 50/50. Het Routeplan is behoorlijk ambitieus, met o.m. de aanpak van vier stations in de Ringzone, en aan de rand van de stad een achttal hubs waar de verschillende modi samenkomen. Alle partners (De Lijn, de NMBS, de provincie, de stad, AWV, alle gemeenten, Lantis enz.) zullen moeten investeren voor een ambitie die zo groot is als de financiële ambitie voor Oosterweel.'