Nieuws

Zorro parkeert je fiets veilig en comfortabel dicht bij je huis

maandag 20 juni 2022

Het burgerplatform Zorro heeft zijn ideeën voor het vlot, veilig en droog parkeren van je fiets dicht bij huis in een nota gegoten voor de gemeentebesturen van de Antwerpse zuidoostrand.  

Terwijl steeds meer mensen de fiets nemen om zich te verplaatsen, blijft de openbare ruimte om die te stallen beperkt. Vaak belemmeren geparkeerde fietsen of steps de doorgang op het voetpad. 

Een echte modal shift vergt ook een herverdeling van de ruimte om fietsen te kunnen parkeren op straat. En ’s nachts verdient een fiets een droge en veilige plek. Mensen zullen vanzelf meer gaan fietsen, wanneer ze hun fiets vlot, veilig én dicht bij huis kunnen stallen. Het ruimtebeslag door auto’s verder terugdringen is dan ook één van de doelstellingen van het Routeplan 2030. 

Een werkgroep van het burgerplatform Zorro (ZuidOostRand RouteOverleg) boog zich over het probleem en werkte diverse voorstellen uit waarmee gemeentebesturen aan de slag kunnen om het fietsers makkelijker te maken om dicht bij huis hun fiets te stallen.