Zorro leidt je vlotter naar de stad via betere radiale fietsroutes

woensdag 7 september 2022

Na zijn eerdere nota's met voorstellen voor beter openbaar vervoer, tangentiële fietsroutes rond Antwerpen en aangename leefbuurten is Zorro, het burgerplatform van Ringland in de Antwerpse zuidoostrand, nu ook klaar met zijn laatste nota over de radiale fietsroutes, van en naar de stad. De werkgroep Fietsroutes bepleit onder meer een opwaardering van de F1, de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen. Maar om de verdere modal shift en groei van het fietsverkeer op te vangen is ook een fundamentele verbetering van de fietscapaciteit op de N1 Antwerpen-Kontich en een nieuwe 'F1 bis' nodig.

De Antwerpse omgeving is sterk verstedelijkt. Toch gebeurt 70% van de verplaatsingen nog met de auto. De Vervoerregio wil dat aandeel terugdringen tot 50%. Dat is ook een voorwaarde om geen verkeersinfarct te krijgen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding met de overkapping van de Ring. Het aandeel verplaatsingen per fiets en te voet moet groeien naar minstens 30%. Om dat fietsen comfortabel en veilig te maken wordt van de infrastructuur een kwaliteitssprong verwacht. Het fietspad wordt nu ook gebruikt door steeds meer elektrische fietsen, bakfietsen en e-steps. Meer ruimte wordt daarom cruciaal.

De grootste verplaatsingsstromen in de zuidoostrand hebben een relatie met de stad Antwerpen en lopen dus ‘radiaal’: van en naar de stad. In het kader van de noodzakelijke modal shift is het dan ook ontzettend belangrijk om voldoende fietskwaliteit te bieden. 

Fietssnelweg F1

De centrale fietsas in deze regio is de F1. Van die fietssnelweg – het betere woord voor ‘fietsostrade’ – maken al heel veel fietsers gebruik. Op een gemiddelde werkdag fietsen er volgens tellingen van de provincie Antwerpen:

 • 3.182 fietsers over de fietsbrug over de Ring,
 • 4.532 fietsers voorbij het stadhuis van Mortsel,
 • 2.365 fietsers voorbij het station van Hove,
 • 1.738 fietsers voorbij het station van Kontich.

 

De kwaliteit en de ruimte op deze fietssnelweg hinken echter achterop bij zijn succes. Tussen Hove en Kontich scoort hij nog 8,7 en 9,3/10 (meting comfort en buffer, Fietsbarometer Provincie Antwerpen), maar vanaf Hove tot Antwerpen krijgt de fietssnelweg tussen 3,9/10 en 7,4/10. Slechts één segment, de Roderveldlaan in Berchem, scoort 8,7/10. Daarom kijkt het burgerplatform in de nota Zorro’s voorstellen voor radiale fietsroutes in eerste instantie naar een opwaardering van de F1 Antwerpen-Mechelen (hoofdstuk 1).

  Overzicht fietsroutes in en naar de Antwerpse zuidoostrand.
  Nieuwe F1 bis

  Zorro is er echter van overtuigd dat deze succesvolle fietssnelweg niet zal volstaan om de verdere modal shift en groei van het fietsverkeer op te vangen. Daarom vraagt het burgerplatform enerzijds een grondige verbetering van de fietscapaciteit op de N1 Antwerpen-Kontich (hoofdstuk 2) en stelt het anderzijds een nieuwe F1 bis die de zuidrand verbindt (hoofdstuk 3) voor.

  Koppeling tussen fietssnelwegen

  Tot slot is het belangrijk om te voorzien in voldoende uitwisseling. Een vlotte koppeling tussen fietssnelwegen is daarbij van cruciaal belang. Daarom gaat Zorro in de nota ook nog dieper in op de twee aansluitingen op de F1: die met de F11 in Berchem (hoofdstuk 4) en die met de F16 in Lint (hoofdstuk 5). 

  Download hier de nota met Zorro’s voorstellen voor radiale fietsroutes.

  In de andere richting, tangentieel rond de stad, zijn er nog geen fietssnelwegen en is de behoefte aan verbetering enorm. Lees daarover Zorro’s voorstellen voor tangentiële fietsroutes.