Ringland-postbodes voor het distributienetwerk

Het distributienetwerk (of 'de Ringland-postbodes'), da's een bonte verzameling van bijna 150 vrijwilligers die drie keer per jaar Ringland-brieven voor de achterban bussen in hun buurt, van Ekeren tot Lier. Die groep zet zich in voor

  • de verdeling van fondsenwervingsbrieven,
  • kortlopende promotieacties zoals flyeren en affiches verspreiden (crowdfundingactie, festival, Roma-avond, enz.),
  • het doorlopend verspreiden van informatiemateriaal zoals folders, affiches, kranten, enz.

Omschrijving

Eveline coördineert het geheel, een postmeester per regio verdeelt de brieven onder haar of zijn postbodes. Jij bust in je eigen district of wijk.

Of je bouwt als postmeester in je wijk of district zelf een distributienetwerk uit.

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar postbodes in

  • Wilrijk,
  • Zurenborg (Antwerpen/Berchem),
  • 2018 regio Brederode/Harmonie/Markgrave .

Engagement

Enkele keren per jaar een aantal dagen of avonden.

Goesting? Contacteer ons via info@ringland.be

Vacature Postbode