Inspirerende sprekers

Ringland wordt een steeds sterker merk. We worden regelmatig gevraagd om toelichting te geven bij verschillende onderwerpen. Dat geeft ons tegelijk de kans om ons draagvlak te vergroten én inkomsten te verwerven. We 'verkopen' die lezing namelijk, bieden Het Ringland Boek aan, of vragen de aanwezigen om Ringland financieel te steunen.

Ringland wil daarom een pool van vrijwilligers bijeenbrengen die niet bang zijn om een groep tussen 10 en 30 personen te woord te staan.

Er zijn verschillende insteken, elk met een ander doel:

 • Algemene uitleg over Ringland (leefbaarheid, mobiliteit, stadsontwikkeling en participatie)
  • Doelgroep: publiek dat Ringland nog niet echt kent.
  • Doel: energie en draagvlak creëren voor Ringland, tonen hoe de overkapping een oplossing biedt voor meerdere problemen.
    
 • Specifieke uitleg over Ringland (vooral mobiliteit en stadsontwikkeling)
  • Doelgroep: specifieke ondernemersgroepen, zoals sectororganisaties, ...
  • Doel: aantonen hoe Ringland ook voor hen een voordeel is en op het einde vragen om Ringland financieel te steunen.
    
 • Specifieke uitleg over participatie (aan de hand van Het Ringland Boek)
  • Doelgroep: actiegroepen, bewegingen, ...
  • Doel: tips geven aan burgerorganisaties en op het einde Het Ringland Boek aanbieden.
    
 • Uitleg over Straatvinken en mobiliteit
  • Doelgroep: burgers in de 32 gemeenten van de Vervoerregio
  • Doel: burgers motiveren om mee het verkeer te tellen en ze engageren om achteraf met hun resultaten aan de slag te gaan.

Omschrijving

Je gaat alleen of met tweeën op pad met een bestaande powerpointpresentatie.

Engagement

Vooraf volg je een korte opleiding over het thema. Daarna krijg je telkens wanneer we een aanvraag binnenkrijgen, de vraag of je beschikbaar bent om de lezing te geven.

Goesting? Contacteer ons via info@ringland.be

Vacature Spreker