Laat je vervoeren

Kiezen voor een bepaalde manier van verplaatsen doe je om verschillende redenen: uit gewoonte, voor het comfort, je beschikbare tijd, je gezondheid, het milieu en het klimaat, om minder in de file te staan, voor een aangenamere leefomgeving en last bot not least de kostprijs. Ons verplaatsingsgedrag is vaak ook emotioneel en groepsgebonden: je wil erbij horen. Het openbaar vervoer is, nog meer dan fietsen, bij uitstek een sociaal gebeuren.

[Sorry, pagina nog under construction.]

Nog aparte tickets voor trein, tram/bus en deelvoertuigen

De tickets van de NMBS en De Lijn zijn nog niet op elkaar afgestemd. Voorlopig kost een standaard NMBS-ticket minimaal 2,50 euro en een 10 rittenkaart (Local Multi) 27 euro. Een ticket van De Lijn op basis van een 10 rittenkaart kost daarentegen 1,6 euro.

Wellicht zijn de treintarieven pas interessant bij een abonnementsformule. De NMBS stimuleert geen occasioneel gebruik, uitgezonderd voor toerisme of evenementen. Hopelijk komt daar verandering in.

Er is wel een City Pass-abonnement dat je zowel bij De Lijn als op de trein kan gebruiken. Maar dat abonnement reikt bv. in de Antwerpse zuidoostrand maar tot Mortsel. Wij blijven hopen op een echte integratie van de tickets voor trein, tram, bus en deelvoertuigen: Hoppin of Integrato?

Een sociaal gebeuren

Overal krijg je in trein, tram en bus een 'goeiedag': in Limburg, in Wallonië, in West-Vlaanderen, in Nederland,… Maar in Antwerpen lijkt dat niet te kunnen. Mensen stappen op de tram, gaan zitten en doen alsof de andere reizigers niet bestaan. Het is toch fijner om even 'goeiedag' te zeggen, als is het maar met een knikje? Een kleine moeite, zelfs met een mondkapje. Waarom is dat geen gewoonte in Antwerpen? In trein, tram en bus zijn we onder de mensen. Mag het een sociaal gebeuren zijn? Iedereen zit wel op zijn smartphone te kijken, maar de echte wereld is er ook nog.

Openbaar vervoer

In coronatijd is het wat minder aangenaam geworden, maar de trein, de tram en de bus blijven de plek waar je je veilig kan laten vervoeren door een chauffeur, wattman of -vrouw of machinist. Je kan rustig je eigen ding doen met je smartphone of een boek, je kan een dutje doen. Alles wat niet lukt aan het stuur van je auto of fiets.

Er wordt hard gewerkt aan beter openbaar vervoer. Trein, tram en bus worden in de toekomst beter op elkaar afgestemd en georganiseerd rond knooppunten met service, zoals aan het station van Mortsel-Oude God. Daar komen veilige fietsenstallingen en je kan er online bestelde pakjes ophalen. Aan de vervoersketen worden (elektrische) deelfietsen, deelsteps en andere vormen van vervoer op maat toegevoegd. Dat heet 'combimobiliteit'.

De Antwerpse zuidoostrand heeft goede spoorverbindingen met de voorstadstreinen Antwerpen-Mechelen en Antwerpen-Lier. Treinen zijn de snelste optie, zonder doorstromingsproblemen.

Toch is het vooral De Lijn die ons in vervoering brengt. Een handige manier om wegwijs te raken in het huidige aanbod van De Lijn is het netplan.

Dat trams en bussen de autofiles kunnen omzeilen en voorrang krijgen aan de verkeerslichten wordt een evidentie. De Lijn herschikt vanaf 2022 haar aanbod volgens het principe van de basisbereikbaarheid.

De Waterbus voert je van Hemiksem-Kruibeke naar Antwerpen en de haven. Je fiets kan gratis mee.

Wil je naar de koekenstad? Laat je dan 'Slim naar Antwerpen' vervoeren.