Eén jaar na het Toekomstverbond

vrijdag 15 maart 2019

Op 15 maart 2017 sloten de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen de volledige overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren. Wat is de stand van zaken na één jaar? Lees hier het antwoord van Ringland op vier vragen.

Is het positieve gevoel bij het akkoord nog steeds even groot?

Het Toekomstverbond was een belangrijke stap. Ringland is nog steeds enthousiast over dat akkoord en over de opvolging ervan. Het was een mijlpaal in de aanpak van grote infrastructuurprojecten in Vlaanderen. Eigenlijk is toen voor de eerste keer gezegd dat burgers, overheden en administraties samen betere plannen kunnen maken dan alleen. De engagementen uit het akkoord worden stap voor stap opgepakt.

Tegelijk vinden we dat het allemaal wel wat sneller vooruit zou mogen gaan en dat  er nog veel werk aan de winkel is om alles concreet te maken.

Peter Vermeulen:
‘Wij willen een volledige overkapping,
met meer ruimte en groen en een gezondere stad.
Daar blijven we voor gaan.'

In welke mate is Ringland betrokken bij de verdere uitwerking?

De verschillende werkbanken van de Werkgemeenschap zijn ondertussen opgestart. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zitten mee aan tafel en geven de dossiers mee vorm: het Haventracé, Oosterweel-light en de modal shift.

Ook bij de ontwerpen van ‘Over de Ring’ (de zes teams die elk in hun segment werken onder leiding van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe,) zijn er veel Ringlanders betrokken. Vanuit een kritische en constructieve geest zoeken ze in de zes segmenten mee naar oplossingen die de leefbaarheid versterken, voorzien in meer ruimte en groen, en vlot en veilig verkeer mogelijk maken.

Zijn er nog zaken waarvoor nog geen oplossing bestaat?

Ringland wil dringend een oplossing voor twee problemen: de geplande gaten in de overkapping en het ontwerp voor Oosterweel-light dat nog lang niet op punt staat. Daarvoor doen we twee studies die we financieren via crowdfunding. We schatten de kostprijs van het werk van de studiebureaus op 40.000 euro, een bedrag dat we nodig hebben tegen half april.

  1. Oplossing voor de gaten

Als oplossing voor de gaten zoekt Ringland alternatieve routes voor het gevaarlijk en explosief transport. Want als dat gewoon over de Ring blijft rijden, zou er om de 2 kilometer een opening van 150 meter moeten komen en krijgen we een overkapping met gaten. Dat betekent nog steeds geen verbetering voor de leefkwaliteit. Een stadsregionale ringweg die toegankelijk blijft voor gevaarlijk transport, is bovendien in strijd met het Toekomstverbond. Een ontwerp met gescheiden verkeersstromen over de hele Ring biedt alvast meer garanties op veiligheid.

  1. Efficiënter ontwerp voor Oosterweel-light

Een voorstudie van Ringland voor een beter ontwerp van Oosterweel-light heeft al aangetoond dat dat veel voordelen biedt. Het zorgt voor meer ruimte (het Noordkasteel en de historische silo’s kunnen blijven), extra groen en vlotter verkeer met simpele op- en afritten. We krijgen dan een een echte stadsring met veiligere aansluitingen in alle richtingen. Dit voorstel is goedkoper omdat de constructie eenvoudiger is. Daarom kan de bouw ook sneller klaar zijn. Deze voorstudie kan via crowdfunding verder uitgewerkt worden.

Peter Vermeulen:
‘Dit is een uniek moment voor iedereen
om zijn nek uit te steken
voor een volledige overkapping tegen 2030.'

  1. Timing en financiering

Tot slot heerst onduidelijkheid over de timing en de financiering van de volledige overkapping. Samen met de Universiteit Antwerpen onderzoekt Ringland de financieringsmodellen.

Voorts stelt Ringland dat de eerste fase van de overkapping samen met de Oosterweelverbinding gerealiseerd kan worden tegen 2025. De volledige overkapping moet lukken tegen 2030. Buitenlandse voorbeelden en onze eerdere studies van de gefaseerde aanpak bewijzen dat dat realistisch is.

In dat verband stemt overkappingsintendant Alexander D’Hooghe ons hoopvol, met zijn uitspraak vandaag in Trends dat de overkapping tegen 2025-2027 klaar kan zijn.  

Bron: Nieuwbrief Ringland, 15/3/2018