Nieuws

Partners Toekomstverbond staan voor drukke en beslissende zomer

woensdag 22 juni 2022
Maud Vanhauwaert op de Roma-avond in gesprek met Luc Hellemans (Lantis), Tom Leenders (team Intendant) en Peter Vermeulen (Ringland).

Sinds de update van het Toekomstverbond in maart is er aan de onderhandelingstafel ontzettend veel gebeurd. Toen bleek dat de noordelijke Ring toch niet volledig overkapt zal kunnen worden, hebben de burgerbewegingen extra engagementen afgedwongen om Ringland rond te krijgen. Samen met het team van de intendant, Lantis en de administraties wordt daar deze zomer werk van gemaakt, zodat de overheid in het najaar knopen kan doorhakken.

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal waren in maart erg tevreden over de update van het Toekomstverbond. Een belangrijke stap vooruit was dat de Vlaamse regering ermee instemde dat de overkapping van de noordelijke Ring al gebeurt tíj́dens de aanleg van de Oosterweelverbinding en niet pas daarna. Enkele weken later bleek evenwel dat de overkapping van dat traject tussen Sportpaleis en Merksem niet volledig zal zijn. 

Dat heeft onder meer te maken met de richtlijn dat splitsingen en samenvoegingen in tunnels niet mogen. Ringland heeft eerder ook al moeten aanvaarden dat er op de noordelijke Ring geen tunnels voor gescheiden verkeer komen. Alles samen heeft dat tot gevolg dat er ook minder lange overkappingen mogelijk zijn. Er zullen dus gaten blijven.

Extra engagementen

Daarop hebben de burgerbewegingen bij de partners van het Toekomstverbond bijkomende engagementen gevraagd én gekregen. Tegen september worden die verder uitgewerkt. Dat akkoord van mei gaat onder meer over:   

  • Een verdere zoektocht naar oplossingen zoals overkragingen of serres om de resterende openingen op de noordelijke Ring weg te werken, zodat ze niet worden ervaren als gaten.
  • Extra projecten naast de Ring, zoals bijkomende groene nerven, meer ruimte voor ringpark Het Schijn door de tram te verleggen en een écht Park Spoor Oost.
  • Een snelle uitwerking van de knoop Oost in Borgerhout, waar de aansluiting gebeurt van het gescheiden verkeer van de zuidelijke Ring op het gemengde systeem van de noordelijke Ring. 
  • Een extra werkbank ‘minder hinder’ om de overlast voor buurtbewoners tijdens de werken te beperken.
  • Nu al een snelheidsverlaging op de Ring.
  • Een algemenere studie over het verkeersmanagement om files in de tunnels te vermijden en om de verkeersveiligheid in het algemeen zo goed mogelijk te garanderen.
  • De opstart van een studie om de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden te verbeteren en het aantal gaten tot een absoluut minimum te beperken.
  • Overleg met de tunnelautoriteit om na te gaan of er toch geen uitzonderingen mogelijk zijn voor het splitsen en samenvoegen in tunnels.
  • En ten slotte – heel belangrijk voor Ringland – een integrale aanpak van de zuidelijke Ring. Het heeft geen zin om al ringparken aan te leggen, zonder rekening te houden met hoe het er later onder de kap zal uitzien.

In het najaar zullen de burgerbewegingen oordelen of ze van de partners van het Toekomstverbond voldoende garanties gekregen hebben. De overkapping blijft voor Ringland hoe dan ook het centrale project, waarop de leefbaarheidsprojecten voor de stad van de toekomst voortbouwen.