Ringland ijvert op Zomerbar voor tweede intendant

zondag 5 september 2021
Welkom in de Ringland Zomerbar.

Burgerbeweging zet eisen kracht bij op Zomerbar

Bron: persbericht

De burgerbeweging Ringland heeft op de Konijnenwei in Antwerpen met honderden vrijwilligers en sympathisanten het nieuwe werkjaar ingezet. Op dit langverwachte ontmoetingsmoment werd nog eens een stevig statement gemaakt voor de uitvoering van het Toekomstverbond. Om vaart te maken met de noodzakelijke modal shift pleit Ringland, samen met Ademloos en stRaten-generaal, voor een intendant voor de mobiliteit.

Een grote kern van Ringlanders blijft erg actief in allerlei werkgroepen van de burgerbeweging, evenals in de werkbanken van De Grote Verbinding. De Ringland Zomerbar was de gelegenheid om elkaar, na anderhalf jaar van online werken, eindelijk nog eens te ontmoeten en om bij te praten over de stand van zaken van de overkapping. In de namiddag werd met een grootse fotoshoot er ook op aangedrongen een versnelling hoger te schakelen in de uitvoering van het Toekomstverbond. 

‘Wij zijn en blijven als burgerbeweging de aanjagers van het Toekomstverbond, we sleuren er het hardste aan’, stelde Peter Vermeulen in zijn speech. Tegen 15 maart 2022, vijf jaar na het afsluiten van het akkoord met de overheid, moeten voor de burgerbeweging dringend enkele belangrijke stappen gezet worden.

Verkeersveiligheid en modal shift

In het licht van het dodelijke ongeval in de Lange Leemstraat onderstreept de burgerbeweging nogmaals de dringende noodzaak aan meer verkeersveiligheid en de modal shift. ‘Maandag manifesteerden we mee met de Fietsersbond op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Mercatorstraat, waar meer dan 25 jaar geleden mijn goede vriend Bob verongelukte’, zei Peter Vermeulen. ‘En ik dacht: hoe schandalig is het dat we vandaag, 40 jaar na de eerste manifestaties rond Zone 30, nog niet verder staan.’ 

Daarnaast is het zowel voor Ringland als voor Ademloos en stRaten-generaal essentieel dat eindelijk weer veel meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer. ‘Net als het aandeel van de fiets moet dat van het openbaar vervoer verdubbelen. Met de plannen die De Lijn voor volgend jaar afkondigde en met de huidige middelen zal dat nooit lukken.’

Peter Vermeulen op de Ringland Zomerbar.

Daarom pleit de burgerbeweging voor een tweede intendant, naar het voorbeeld van Alexander D’Hooghe, die zich in het kader van het Toekomstverbond concentreert op de leefbaarheidsprojecten. ‘We vragen de aanstelling van iemand die zich expliciet bezighoudt met de modal shift, eveneens een essentiële pijler van het Toekomstverbond. Die intendant voor de mobiliteit moet instaan voor een betere coördinatie van alle noodzakelijke projecten, en ervoor zorgen dat De Lijn en de NMBS veel directer betrokken worden en de nodige middelen krijgen om te investeren.’

Noordelijke en zuidelijke Ring

Lantis onderzoekt momenteel, op aandringen van en in samenwerking met de burgerbewegingen, hoe al gelijktijdig met de bouw van de Oosterweelverbinding de hele noordelijke Ring overkapt kan worden. Voor de zuidelijke Ring komt het ontwerpwerk voor het gescheiden verkeer op kruissnelheid. ‘Er is dringend duidelijkheid nodig over hoe de noordelijke Ring aan het Sportpaleis zal aansluiten op de zuidelijke. De overkapping van de zuidelijke Ring moet naadloos aansluiten op de werken aan de noordelijke’, zei Vermeulen. Ook de bouw van de ‘vierde koker’, voorafgaand aan de aanleg van de Ringparken, is daarbij de meest efficiënte werkwijze.

Financiering

Tot slot verwacht de burgerbeweging veel van de werkbank Financiering, die er kwam op haar aansturen. ‘Er lopen zeer veel projecten in het kader van het Toekomstverbond, maar wel nog allemaal binnen het budget dat momenteel op tafel ligt. Dat is ontoereikend. De UAntwerpen berekent nu, samen met de stakeholders van het Toekomstverbond, het volledige kostenplaatje. Zo krijgen we niet alleen zicht op wat het allemaal zal kosten, maar ook wat het zal opbrengen. Voor de leefbaarheid en de gezondheid, maar ook voor de economie. Het zal vooral ook duidelijk worden wat het effect zou zijn als maatregelen worden uitgesteld. Die studie moet de basis worden voor het beleid, niet alleen in Antwerpen, maar in heel Vlaanderen. Op basis daarvan kan de regering nog deze legislatuur fundamentele beslissingen nemen.’