Nieuws

Stadsregionale Oosterweelverbinding is nodig

donderdag 20 februari 2020

Wouter van Dooren en Dirk Lauwers 

Hebben we Oosterweel wel nodig? 'De overheid kan het Oosterweel-budget beter besteden aan de mobiliteitsproblemen van Gent', oordeelde professor Wouter Van Dooren (Universiteit Antwerpen, foto links) onlangs in een blog en op ATV

Zijn collega Dirk Lauwers (foto rechts), die als lid van de Ringland Academie de burgerbewegingen adviseert in de werkbanken van de intendant, reageert in een opiniebijdrage: ''Oosterweel light' kan wel degelijk een meerwaarde bieden voor de bereikbaarheid en de leefkwaliteit van de regio.' Lees verder op Knack.be.

'Met het Toekomstverbond hebben de burgerbewegingen ingestemd met een stadsregionale Oosterweelverbinding, als onderdeel van een totaalpakket', zegt Peter Vermeulen. 'Dat pakket benadrukt ook de noodzaak van een modal shift naar duurzamer verkeer, en uiteraard ook de volledige overkapping. Waar mogelijk blijven we zeker pleiten voor verbeteringen.' Peter reageerde ook op ATV.

Op maandag 16 maart 2020 maken Ringland, Ademloos en stRaten-generaal op de Horta-avond een stand van zaken op en reageren we ook op deze controverse.