Wat zeggen de partijen over het Toekomstverbond?

dinsdag 21 mei 2024

Wij kiezen Ringland! Maar doen onze politici dat ook? In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni lichtte Ringland de verkiezingsprogramma’s door en gingen we ook in gesprek met politici. Hoe staan ze tegenover deze thema’s van het Toekomstverbond: de overkapping, de modal shift en participatie en co-creatie? We hopen dat onze doorlichting en hun antwoorden je helpen bij het bepalen van je stem.

Drie vragen

1. Gaan de partijen ermee akkoord dat de overkapping van de zuidelijke Ring moet beginnen tijdens de komende regeerperiode?
2. Vinden ze ook dat er ingrepen nodig zijn om het verkeer in en naar de stad te verduurzamen?
3. En hoe willen ze de participatie van burgers verder stimuleren en ondersteunen?

Op die drie vragen lieten we zes politici antwoorden in korte Zoom-interviews. Bekijk in de drie filmpjes hieronder hun antwoorden.

 
Wat zeggen de verkiezingsprogramma's?

In de verkiezingsprogramma's van de grootste zeven partijen vonden we geen expliciete uitspraken over het Toekomstverbond en de overkapping, maar wel standpunten over aansluitende thema’s zoals mobiliteit, leefbaarheid en leefomgeving, gezondheid, groen, enzovoort. We lijsten ze hieronder op. Vervolgens legden we de partijen ook nog bijkomende vragen voor, waarop ze schriftelijk antwoordden. 

CD&V
 • vindt mobiliteit cruciaal in onze samenleving, maar stelt vast dat die stroef loopt. 
 • vindt het STOP-principe de belangrijkste leidraad (prioriteit voor stappers, dan trappers, openbaar vervoer en privévervoer), wetende dat duurzame mobiliteit tevens gedragsverandering vergt.
 • wil meer investeren in veiligheid, de stap- en fietsinfrastructuur verbeteren en het aantal deelfietsen verdubbelen.
 • wil de budgetten van De Lijn én van vervoer op maat verhogen.
 • wil nadenken over vernieuwende instrumenten van verkeersmanagement.
 • vindt dat er al veel gebeurd is ter verbetering van de leefomgeving en wil de bestaande programma’s voortzetten, indien nodig met bijsturingen en nieuwe afwegingen.
 • wil burgers via co-creatie actief betrekken bij de opbouw en de uitvoering van het beleid, en wil daarvoor in hogere financiële tussenkomsten voorzien.

Lees hier de uitgebreide antwoorden van CD&V op de vragen van Ringland.

  N-VA
  • wil de Vlamingen verleiden om de auto te laten staan, maar gaat ervan uit dat de meeste mensen buiten de steden vooral enkel de auto zullen kiezen.
  • wil een gezond openbaar vervoer dat inzet op basisbereikbaarheid en vervoer op maat (o.a. deelsystemen).
  • pleit voor extra investeringen in fietsinfrastructuur en in regionale luchthavens (als aanvulling op Brussels Airport).
  • wil de modal shift stimuleren via vervoer over het  water
  • wil in het autowegennet missing links bouwen en blokkeringsmechanismen afbouwen.
  • ziet mogelijkheden in een kilometerheffing, mits er meer draagvlak is.
  • wil de luchtkwaliteit verbeteren via lage-emissiezones, door te investeren in emissievrij openbaar vervoer, en door een mobiliteitsbeleid te voeren waarbij het aantal gereden kilometers vermindert.
  • kiest voor een actief grondbeleid met groen-blauwe dooradering en wil bij ontwikkelingsprojecten een norm voor meer groene, kwaliteitsvolle en toegankelijke open ruimte.
  • wil meer ecoducten, ecotunnels en groenzones bij scholen en zorginstellingen.

  Lees hier de uitgebreide antwoorden van de N-VA op de vragen van Ringland.

   
  Groen
  • wil goedkoop openbaar vervoer voor iedereen (1 euro per maand), op zijn minst voor jongeren en ouderen.
  • wil een meer leefbare stad met meer bomen en groen, en 30 km/u in woonwijken.
  • wil meer open water om te zwemmen.
  • wil een verbetering van de luchtkwaliteit en minder chemische vervuiling, zeker waar veel mensen wonen.
  • pleit in Antwerpen tegen een verbreding van de E313.
  • vraagt een betrouwbare Scheldeoeververbinding voor fietsers: een fietsbrug of een fietstunnel.
  • wil een ondertunnelde A12, waarbij het viaduct in Wilrijk verdwijnt.
  • is in het kader van de Oosterweel-werken tegen een betoncentrale op kop van de vaart in Merksem en wil er een alternatief voor de sluiting van de fietsbrug.

  Lees hier de uitgebreide antwoorden van Groen op de vragen van Ringland.

  Open VLD
  • stelt mobiliteit centraal, om zo mensen hun vrijheid te geven, en wil daarbij inzetten op toegankelijkheid, klantvriendelijkheid, innovatie, duurzaamheid en veiligheid.
  • wil het openbaar vervoer meer privatiseren.
  • wil investeren in fietsinfrastructuur, fietssnelwegen en deelfietssystemen.
  • streeft naar een kilometerheffing in het hele land.
  • kiest voor een vergroening van de economie door technologie en innovatie, met fiscale ondersteuning.

  Lees hier de uitgebreide antwoorden van Open VLD op de vragen van Ringland.

    
   PVDA
   • vindt de overkapping van de Antwerpse Ring vanzelfsprekend.
   • wil een trendbreuk en een herstelplan voor het openbaar vervoer, met een zeer sterke uitbreiding ervan, een fusie van de NMBS en Infrabel, substantiële investeringen in de NMBS en De Lijn en een drastische verhoging van de werkingsmiddelen.
   • pleit voor gratis openbaar vervoer naar Luxemburgs model.
   • wil veilige routes voor fietsers en stappers, meer fietssnelwegen en meer bewaakte fietsparkings.
   • wil de auto met rust laten, dus geen belastingverhogingen of kilometerheffing vooraleer er een volwaardig alternatief is, en geen verbod op fossiele brandstoffen.
   • wil het vrachtwagenverkeer terugdringen, en pakjes tot 30 kg enkel via bpost laten bezorgen.
   • wil een betere ruimtelijke ordening met kernverdichting, meer groenzones in de stad, extra stadsrandbossen en een goede bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer als voorwaarde om te bouwen.

   Lees hier de uitgebreide antwoorden van de PVDA op de vragen van Ringland.

    Vooruit
    • wijdt veel aandacht aan klimaat, mobiliteit en leefomgeving.
    • richt zich op veiligheid in het verkeer en op een vermindering van de CO₂-uitstoot. 
    • pleit voor meer investeringen in havens, en meer vrachtvervoer via het spoor en het water.
    • pleit voor extra investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.
    • vermeldt een spits- en kilometerheffing voor lichte vracht.
    • ambieert op vlak van leefbaarheid meer natuur en open ruimte in de woonomgeving. 
    • kiest voor nabijheid en een vlotte bereikbaarheid van winkels, werk, school en sport.
    • wil investeren in ventilatie-assen en stadsrandbossen.
    • biedt ruimte aan goed afgebakende, ondersteunde en omkaderde burgerparticipatieprojecten.

    Lees hier de uitgebreide antwoorden van Vooruit op de vragen van Ringland.

     Vlaams Belang
     • vindt dat de automobilist geen melkkoe mag zijn, en wil de inkomsten uit het bezit en het gebruik van wagens integraal inzetten voor mobiliteitsbeleid.
     • wil de lage-emissiezones afschaffen en het uitfaseren van fossiele brandstoffen stopzetten.
     • is tegen rekeningrijden.
     • wil meer fietsostrades en fietsparkings.
     • wil een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers, en wil maatregelen ten gunste van motorrijders. 
     • kiest voor de regionalisering van het spoor en de oprichting van een Vlaams spoorbedrijf met een gedeeltelijke privatisering.
     • wil de beheersovereenkomsten met de NMBS en De Lijn herevalueren en het plan basisbereikbaarheid herzien.
     • wil meer randparkings en een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
     • pleit voor een modal shift, toegespitst op het spoor en de binnenvaart, met extra investeringen in het goederenspoor.

     __________________