Zorro gidst en fietst met lokale politici door Antwerpse zuidoostrand

woensdag 11 mei 2022

Het burgerplatform Zorro voor lokale politici en mobiliteitsambtenaren fietstochten door de gemeenten van de zuidoostrand om zijn voorstellen voor een duurzamere en vlottere mobiliteit te presenteren.

De eerste van de vier fietstochten, afgelopen dinsdag door Kontich en Lint, werd alvast een erg inspirerende uitwisseling van informatie en ideeën. Zo kwam de behoefte aan een goede standaard voor aanleg en signalisatie van fietsstraten naar boven, net als een betere regelgeving voor speed pedelecs. De deelnemers bespraken voorts hoe de fietssnelweg F16 Lint-Lier verbreed kan worden. De Kontichse plannen voor de heraanleg van het Stationsplein konden rekenen op algemene bijval.

In Lint legde Zorro-vrijwilligster Tine Van den Bogaert (foto) de burgemeester, de beide schepenen van Mobiliteit en de mobiliteitsambtenaar van Kontich o.m. uit hoe de Molenstraat met een goed gekozen verkeersfilter verlost kan worden van sluipverkeer en weer een aangename woonstraat kan worden.